ISSN 1804-6371
 
 

Přerušovaná vs. kontinuální hormonální terapie u rakoviny prostaty

Podle studie publikované v NEJM byla u mužů s přerušovanou hromonální terapií rakoviny prostaty zjištěna stejná léčebná odpověď jako u kontinuální terapie. Velkou výhodou však byla lepší kvalita života vzhledem k menšímu výskytu problémů asociovaných s léčbou (močení, erekce).


Studie se zúčastnilo téměř 1400 mužů, u nichž radioterapie nevedla k úplnému vyléčení. Polovina z nich dostávala standardní kontinuální terapii, u druhé poloviny byla po 8 měsících léčba zastavena a pokračovala až po opětovném dosažení určité hladiny PSA. Poté se cyklus opakoval.

Ukázalo se, že nedošlo ke snížení přežití pacientů s přerušovanou terapii a ti si naopak mohli "užívat" vyšší kvality života a méně nepříznivých vedlejších efektů, jako jsou problémny s močením nebo erekcí.

Další informace:

 

2.10.2012


Zpět

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-06-21]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.