ISSN 1804-6371
 
 

Aktualizace dat v interaktivních analytických nástrojích

Data v interaktivních analytických nástrojích byla aktualizována o údaje Národního onkologického registru z roku 2009.


Pro hlavní čtyři diagnózy jsou tak nyní k dispozici data z období 1977–2009. Ve statické formě byly aktualizovány i informace o ostatních uroonkologických malignitách a v celkovém přehledu.

21.6.2012


Zpět

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-06-21]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.