ISSN 1804-6371
 
 

Úspěch léčby renálního karcinomu akceleruje

Optimalizace léčby renálního karcinomu a Sutent jako „standard of care“ u tohoto onemocnění – to byl ústřední bod, kolem něhož se točilo satelitní symposium společnosti Pfizer na letošních Brněnských onkologických dnech.


„Vývoj v medicíně běží mílovými kroky a někteří pacienti už pochopili, že zdraví je komodita, za kterou je třeba bojovat i si za ni platit. Když se podíváme na vývoj v onkologii za posledních pár let, můžeme říct, že takový kvalitativní posun, vynecháme‑li hematologické malignity a budeme‑li mluvit pouze o onkologii solidních nádorů, jako v léčbě nádorů ledvin jsme nezažili.“ Uvedenými slovy zahájil symposium doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. (Onkologické a radioterapeutické oddělení FN Plzeň).

15.5.2012 Medical Tribune 9/2012


Zpět

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-06-21]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.