ISSN 1804-6371
 
 

Jedenáct let s PSA screeningem rakoviny prostaty: mnoho otázek stále nezodpovězeno

Ani 11letá studie nepřinesla odpověď na otázku, zda výhody screeningu rakoviny prostaty převáží nad jeho riziky, a to navzdory faktu, že zcela jistě snižuje mortalitu tohoto onemocnění.


European Randomised Study of Screening for Prostate Cancer (ERSPC) byla odstartována v roce 1991 a jejím cílem bylo vyhodnotit dopad preventivního vyšetření pomocí testu na obsah PSA (prostatický specifický antigen) v krvi. Poslední výsledky studie byly publikovány v New England Journal of Medicine.

Do studie bylo zapojeno 182 tisíc evropských mužů ve věku 50–74 let, kteří byli rozděleni do dvou skupin. První skupina absolvovala každé 4 roky vyšetření na PSA, zatímco druhá nikoliv.

Úmrtnost na rakovinu prostaty byla v první skupině o 21 % nižší. Toto číslo však bylo dosaženo za značných nákladů a nově publikované poznatky ze studie ukazují, že oproti průběžným závěrům z roku 2009 došlo k významnému posunu při hodnocení benefitů vyplývajících z PSA screeningu. Abychom totiž zachránili jednoho muže před smrtí kvůli rakovině prostaty během 11letého období, museli bychom podle autorů studie na vyšetření pozvat 1055 mužů, přičemž bychom objevili 37 případů tohoto onemocnění.

Obvykle závisí na přístupu lékaře i pacienta, zda budou diskutovat o možnosti PSA testu; v případě vyšších hodnot tohoto markeru je pacientovi nabídnuta biopsie, která ovšem nemusí být vždy konkluzivní. Navíc v současné době stále nemáme k dispozici způsob, jakým stanovit agresivitu nádoru a tedy zda je nutná operace, nebo stačí průběžné sledování.

Zástupkyně organizace Cancer Research UK Yinka Ebo ve svém komentáři k výsledkům poznamenala, že studie přináší stejné množství výsledků jako nezodpovězených otázek.

„Například stále není jasné, jestli celkové benefity plynoucí ze screeningu převáží nad možnými negativními následky, jako jsou např. impotence nebo inkontinence, ani jak zajistit, aby muži nepodstupovali vyšetření a léčbu, které nejsou nezbytně nutné. Studie opět jasně ukázala, že nezbytně potřebujeme jak lepší nástroj k detekci rakoviny prostaty, než je PSA, tak i metodu k odlišení agresivních nádorů; obojí je velká výzva pro výzkumné týmy. Prozatím se musíme spokojit s tím, že praktičtí lékaři budou starší muže informovat o rizicích a výhodách PSA test,“ řekla.

Další informace

 

2.4.2012 Zdroj: Cancer Research UK


Zpět

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-06-21]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.