ISSN 1804-6371
 
 

Epidemiologie urologických nádorů v České republice – pilotní report shrnující nově validovaná data NOR za rok 2008 a predikce epidemiologické situace pro rok 2012

Tým odborníků z České urologické společnosti ČLS JEP a Institutu biostatistiky a analýz MU vypracoval souhrnnou zprávu o epidemiologii urologických malignit obsahující nově validovaná data z roku 2008 a zároveň i predikce pro rok 2012.


Citace:
L. Dušek, M. Babjuk, J. Mužík, O. Májek, T. Pavlík, P. Brabec, J. Koptíková. Epidemiologie urologických nádorů v České republice – pilotní report shrnující nově validovaná data NOR za rok 2008 a predikce epidemiologické situace pro rok 2012. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 25. 9. 2011. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.

16.9.2011


Zpět

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-02-23]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.