ISSN 1804-6371
 
 

Velká Británie bez populačního screeningu rakoviny prostaty – aspoň prozatím

Britská národní komise pro screening ve své zprávě nedoporučuje zavést celonárodní screeningový program rakoviny prostaty. Užitečnost programu založeného na vyšetřeních prostatického specifického antigenu (PSA) v krvi by totiž podle ní nevyvážila náklady a další problémy spojené s nespecifičností testu, overdiagnosis a overtreatment.


Tým odborníků z Sheffield School of Health and Related Research zvažoval přínosy, nevýhody i finanční aspekty zavedení organizovaného screeningu zhoubných nádorů prostaty. Jeho rozhodnutí bude podrobeno dalšímu posuzování za tři roky, případně dříve, pokud se objeví nové závažné poznatky.

Vedoucí komise Dr. Anne Mackie nicméně prohlásila, že si je správným rozhodnutím své komise jistá a stojí za ním. „Naše doporučení je založeno na posledních poznatcích a důkazech a informovali jsme o něm jak zdravotnické pracovníky, tak i zástupce pacientských organizací,“ vysvětluje.

Přestože tedy organizovaný screening zaveden nebude, muži nad 50 let stále mají možnost požádat svého praktického lékaře o provedení PSA testu a zkonzultovat s ním jeho výhody a nevýhody. Jestliže se muž pro provedení PSA testu rozhodne, měl by mu být bez problémů proveden. Pacienti i lékaři se také mohou obrátit na organizaci NHS Cancer Screening Programmes, která sice zaštiťuje především organizované screeningové programy (mamografický, cervikální a kolorektální), nicméně vyvíjí aktivity i v oblasti preventivních vyšetření rakoviny prostaty.

Hazel Nunn z Cancer Research UK poznamenal: „Jsme toho názoru, že aktuálně nemáme v ruce dostatek důkazů na to, abychom prosazovali zavedené celonárodního screeningového programu založeného na stanovení PSA. Zároveň ale nutně potřebujeme vědět, jestli neexistují určité specifické skupiny mužů, kteří by z PSA testů profitovat mohli. Mnoho výzkumných týmů také pracuje na tom, jak odlišit agresivní a rychle rostoucí nádory, které vyžadují okamžitou a účinnou léčbu, od těch méně agresivních a nebezpečných, které často žádný zásah nevyžadují.“

8.12.2010 Zdroj: Cancer Research UK


Zpět

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-04-21]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.