ISSN 1804-6371
 
 

Kombinace chemoterapie a radioterapie snižuje pravděpodobnost návratu rakoviny močového měchýře

Rozsáhlá klinická studie BC2001 ukázala, že přidání dvou běžně užívaných chemoterapeutik ke standardní radioterapii při léčbě rakoviny močového měchýře významně snižuje pravděpodobnost návratu onemocnění, a to přibližně o jednu třetinu. Tato studie, vedená odborníky z University of Birmingham a Institute of Cancer Research (Velká Británie), je největší svého druhu na světě. Jejím důsledkem by mj. mohlo být to, že radikální chirurgický zákrok, při němž je kompletně odstraněn celý močový měchýř, bude muset podstoupit méně pacientů s nádorem tohoto orgánu.


Jeden z vedoucích studie, prof. Nick James z University of Birmingham, řekl: „ Výsledky studie jsou velmi nadějné; ve srovnání s radioterapií samotnou se riziko návratu rakoviny významně snížilo. Když se podíváme na riziko návratu potenciálně letální invazivní formy nemoci, je tento rozdíl ještě větší.“
Po 2letém sledování došlo k relapsu u 33 procent pacientů, kteří byli léčeni radioterapií i chemoterapií; ve skupině léčené pouze radioterapií to bylo 46 procent. U nejzávažnějších typů nádoru byl rozdíl v riziku ještě znatelnější – 18 versus 32 procent.
„Důležité je, že se jedná o dva relativně levné léky, které se běžně požívají v léčbě nádorových onemocnění,“ dodal prof. James. „Podstoupení radikálního chirurgického zákroku znamená významné snížení kvality pacientova života. Podle našich výsledků ale kombinace radioterapie s chemoterapií snižuje riziko návratu nejvážnějších forem nemoci téměř o polovinu. Doufáme, že díky tomu bude mít mnohem víc pacientů s rakovinou močového měchýře možnost vyhnout se chirurgickému zákroku a uchovat si jeho funkci.“
Kate Law z organizace Cancer Research UK, která studii podporovala, vidí i další výhody použití chemoradioterapie. „80 procent případů rakoviny močového měchýře se vyskytne u pacientů nad 65 let, takže pro mnoho z nich je chirurgický zákrok nevhodný vzhledem k věku nebo zdravotnímu stavu. Studie ukázala, že snahy o maximalizaci efektivity radioterapie a chemoterapie mají smysl.“

BC 2001 byla randomizovaná multicentrická klinická studie, v níž byli pacienti s nádorem močového měchýře léčeni buď radioterapií, nebo kombinací radioterapie a chemoterapie. Zúčastnilo se jí 360 pacientů, přičemž polovina užívala k radioterapii léky 5-Fluorouracil a Mitomycin C. Výsledky studie byly prezentovány na začátku listopadu 2010 na výroční konferenci American Society for Radiation Oncology.

4.11.2010 Zdroj: Cancer Research UK


Zpět

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-04-21]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.