ISSN 1804-6371
 
 

Aspirin možná snižuje riziko rakoviny prostaty

Nová americká studie naznačila, že jeden aspirin denně možná snižuje riziko vzniku rakoviny prostaty. Britská organizace Cancer Research UK však upozornila, že pravidelné užívání aspirinu může mít závažné vedlejší účinky, a že lidé by neměli tento lék užívat, pokud jim jej nedoporučí jejich ošetřující lékař.


Možnou souvislostí mezi užíváním aspirinu a sníženým rizikem vzniku rakoviny prostaty se již zabývalo několik dřívějších studií. Nejnovější studii právě zveřejnili vědci z Fred Hutchinson Cancer Research Center v americkém Seattlu pod vedením dr. Janet Stanfordové. V této studii byly analyzovány údaje 1001 pacientů s rakovinou prostaty, které byly porovnány s údaji přibližně stejného počtu zdravých dobrovolníků.

Vědci zjistili, že mužům, kteří denně užívali nízkou dávku aspirinu, hrozilo o 29 % nižší riziko, že u nich bude diagnostikována rakovina prostaty, než těm, kteří aspirin nebrali. (O aspirinu je přitom známo, že má protizánětlivé účinky.) Podobná souvislost však nebyla nalezena u ostatních nesteroidních protizánětlivých léků, mezi které se řadí například ibuprofen.

Američané zveřejnili výsledky svého výzkumu v odborném časopise American Journal of Epidemiology, kde uvedli: „Pozorovali jsme výraznou souvislost mezi užíváním aspirinu a sníženým rizikem vzniku karcinomu prostaty, což nás přivedlo k závěru, že významnou roli ve vývoji tohoto onemocnění hraje zánětlivá reakce. Pokud aspirin díky svým protizánětlivým vlastnostem skutečně dokáže oddálit propuknutí či progresi karcinomu prostaty, pak by se mohl stát dalším kandidátem na testování ve studiích zaměřených na prevenci tohoto onemocnění.“

Dr. Claire Knightová z britské organizace Cancer Research UK však nabádá k opatrnosti: „Souvislostí mezi aspirinem a rakovinou prostaty se již zabývala celá řada dřívějších studií, ale jejich výsledky jsou rozporuplné. Tato malá studie k objasnění případné souvislosti příliš nepřispěla. Pravidelné užívání aspirinu může mít závažné vedlejší účinky, jako je například krvácení do střeva. Proto je zapotřebí provést rozsáhlejší klinické studie, které nám potvrdí, zda případný přínos užívání aspirinu převáží nad riziky. Možnost pravidelného užívání aspirinu je však vždy zapotřebí zkonzultovat s lékařem.“

Další informace

  • Salinas, C. et al (2010). Use of Aspirin and Other Nonsteroidal Antiinflammatory Medications in Relation to Prostate Cancer Risk American Journal of Epidemiology DOI: 10.1093/aje/kwq175

19.8.2010 Zdroj: Cancer Research UK


Zpět

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-04-21]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.