ISSN 1804-6371
 
 

Většina mužů s nízkorizikovým nádorem prostaty zbytečně podstupuje agresivní léčbu

Většina mužů, u nichž je diagnostikován zhoubný nádor prostaty, podstoupí agresivní léčbu, ačkoliv mají nízkou hladinu prostatického specifického antigenu (PSA) a méně nebezpečnou formu onemocnění, tvrdí zpráva publikovaná v časopise Archives of Internal Medicine.


Více než 90 procent všech případů rakoviny prostaty je diagnostikováno dříve, než se nemoc rozšíří do dalších částí těla, a 5leté přežití těchto pacientů s lokalizovaným onemocněním se dnes blíží 100 procentům. Srovnejme to například s 69% 5letým přežitím v roce 1975.

„Obrovské zlepšení v přežití pacientů lze přičíst především včasné detekci a léčbě,“ píší autoři. „Na druhé straně jsou zde problémy spojené s overdiagnosis a overtreatment u lokalizovaného nádorového onemocnění prostaty. Navzdory tomu však někteří odborníci argumentují, že úroveň PSA v krvi je úzce spjata s nebezpečností nemoci, a doporučují snížení limitu pro provedení biopsie, který je v současné době stanoven na 4 ng/ml.“

Dr. Yu-Hsuan Sao z Cancer Institute of New Jersey a jeho tým podrobili zkoumání data z databáze SEER ke stanovení rizik a způsobů léčby u mužů s rakovinou prostaty a s koncentrací PSA pod tímto limitem. Ze 123 934 pacientů, kteří onemocněli v letech 2004 až 2006 rakovinou prostaty, mělo 14 % hladinu PSA 4 ng/ml nebo nižší. Tito muži měli s mnohem menší pravděpodobností agresivní formu nemoci a více než polovina případů byla klasifikována jako nízkoriziková.

„Navzdory nízkému riziku klinicky významného onemocnění byl způsob léčby podobný u mužů s nižšími i vyššími (4-20 ng/ml) hodnotami PSA“. U více než 70 % mužů s hodnotami PSA pod 20 ng/ml došlo k odstranění prostaty prostřednictvím radikální prostatektomie nebo radioterapie. „Radikální prostatektomie byla provedena u 44 % mužů s PSA 4 ng/ml a méně, 38 % mužů s PSA mezi 4,1 a 10 ng/ml a 24 % mužů s PSA mezi 10,1 a 20 ng/ml. Radioterapií prošlo 33 % mužů s PSA 4 ng/ml a méně, 40 % mužů s PSA mezi 4,1 a 10 ng/ml a 41,3 % mužů s PSA mezi 10,1 a 20 ng/ml,“ uvádějí autoři. Dále poznamenávají, že pokud bychom snížili prahovou hodnotu PSA pro biopsii ze 4 na 2,5 ng/ml, počet mužů s abnormálními hodnotami PSA by se prakticky zdvojnásobil.

„Podle odhadů by u 32 % mužů s abnormálními hodnotami PSA byla díky biopsii diagnostikována rakovina prostaty. Podle výsledků naší studie by 82,5 % těchto pacientů podstoupilo radikální léčbu, přičemž ale jen 2,4 % by mělo agresivní formu nemoci. Nicméně neexistuje důkaz, že by odkládání biopsie až do chvíle, kdy hodnoty PSA dosáhnou 4 ng/ml, mělo za následek zvýšení počtu potenciálně neléčitelných stadií rakoviny prostaty.“

„Tyto výsledky podtrhují fakt, že hodnota PSA není dostatečným podkladem pro rozhodnutí o způsobu léčby,“ uzavírají zprávu autoři. „Bez schopnosti rozlišit agresivní a neagresivní formu nemoci by snížení limitu pro biopsii mohlo ještě zvýšit množství případů overdiagnosis a overtreatment.“

Další informace

  • Shao et al. Risk Profiles and Treatment Patterns Among Men Diagnosed as Having Prostate Cancer and a Prostate-Specific Antigen Level Below 4.0 ng/mL. Arch Intern Med.2010; 170: 1256-1261.

28.7.2010 Zdroj: ecancermedicalscience.com


Zpět

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-04-21]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.