ISSN 1804-6371
 
 

FDA schálil buněčnou imunoterapii pro muže s pokročilým karcinomem prostaty

Úřad pro potraviny a léčiva USA (FDA) schválil použití přípravku Provenge (sipuleucel-T), nový typ léčby pro muže s pokročilou rakovinou prostaty, která využívá k boji s nemocí jejich vlastní imunitní systém.


Lymfocyt - ilustrační foto. Zdroj: Wikipedia.org

Jedná se o autologní buněčnou imunoterapii, která stimuluje pacientův imunitní systém, aby se sám snažil s rakovinou vypořádat. Imunitní buňky jsou extrahovány z krve pacienta pomocí procesu zvaného leukaferéza. Pro zvýšení efektivity jsou poté „seznámeny“ s proteinem, který se vyskytuje na buňkách nádoru prostaty, a vráceny zpět do krve ve třech dávkách s dvoutýdenním intervalem.

Účinnost přípravku byla hodnocena ve studii s 512 pacienty s metastatickým hormonálně refrakterním karcinomem prostaty. Celkové přežití pacientů se zvýšilo o 4,1 měsíce. Medián přežití byl 25,8 měsíce u pacientů s Provenge oproti 21,7 měsíce u mužů, kteří dostávali placebo.

Vedlejší účinky byly sice časté, nicméně převážně mírné. Zahrnovaly např. zimnici, vyčerpání, horečky, bolesti zad, zvracení, bolesti hlavy apod.

Podle odborníků se jedná o první případ, kdy imunoterapie významně zvýšila přežití pacientů s rakovinou prostaty, a zároveň se tím otevírají nové možnosti, jak zapojit vlastní imunitní systém pacienta do boje s nádorovým onemocněním.

Další informace:

6.5.2010 Zdroj: FDA


Zpět

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-04-21]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.