ISSN 1804-6371
 
 

Nové guidelines EAU

Evropská urologická asociace (EAU) představila na svém výročním kongresu v Barceloně aktualizované guidelines, včetně těch, která se týkají uroonkologických onemocnění.


Odkazy na aktuální doporučené postupy EAU, ale i dalších českých a mezinárodních ogranizací naleznete na tomto webu u jednotlivých diagnóz (menu nahoře), přehled všech aktuálních guidelines EAU pak na jejich webové stránce.

16.4.2010 IBA MU


Zpět

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-04-21]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.