ISSN 1804-6371
 
 

Hyperplazie prostaty – kombinace léků účinnější než monoterapie

Kombinace dvou léků, které jsou nejčastěji nasazovány při benigní hyperplazii prostaty, má lepší efekt, než když jsou oba medikamenty užívány samostatně.


Benigní hyperplazie prostaty postihuje až 50 % mužů před 60. rokem života a v 85 letech se jí nevyhne 90 % mužské populace. Žláza v typickém případě zvětšuje svůj objem ve dvou fázích života – první je zahájena v raném dětství a končí s pubertou, druhá nastupuje kolem 40. roku. Pacientům postiženým benigním zvětšením prostaty jsou nejčastěji předepisovány dutasterid a tamsulosin.

Vědci z Texaské univerzity srovnávali v rámci výzkumu účinky těchto léků při samostatném a kombinovaném podávání. Ve studii bylo 4800 mužů rozděleno do tří skupin. Pacienti v prvních dvou užívali samostatně dutasterid a tamsulosin, ve třetí pak oba léky současně. Porovnání úspěšnosti farmakoterapie mezi skupinami během čtyř let sledování ukazuje na vyšší efektivitu kombinované léčby. U skupiny užívající oba léky byla zaznamenána přibližně 25% redukce objemu prostaty a menší výskyt negativních projevů hyperplazie než ve zbývajících skupinách.

Důležitým poznatkem bylo rovněž 50% snížení hladiny PSA – proteinového biomarkeru, který slouží jako indikátor zvýšeného rizika nádoru. Tuto látku produkují v prostatě jak nádorové, tak zdravé buňky, nicméně u nádorových je tento proces mnohem rychlejší. Skupina s kombinovanou léčbou vykazovala ve srovnání se skupinou léčenou tamsulosinem 67% snížení výskytu akutní urinární retence a 70% redukci komplikací vyžadujících chirurgický zákrok.

22.3.2010 Zdroj: Zdravotnické noviny 10/2010


Zpět

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-04-21]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.