ISSN 1804-6371
 
 

Nový lék příslibem pro pokročilou rakovinu prostaty

Aktuální výsledky klinické studie fáze II s lékem abirateron ukazují, že může velmi výrazně pomoct mužům s rozvinutou rakovinou prostaty, u nichž selhaly standardní léčebné postupy. Nicméně jak varují odborníci, stále zůstávají nevyřešeny mnohé otázky o optimálním užívání přípravku.


Je to poprvé, kdy byl tento lék zkoušen u mužů s pokročilým zhoubným onemocněním prostaty. Všech 47 účastníků mělo rakovinu prostaty, u níž selhaly ostatní typy terapie, ve většině případů také s metastázemi v kostech. Všichni pacienti již absolvovali hormonální terapii a užívali docetaxel, nicméně na tuto léčbu již nereagovali.

Na konci studie její autoři zjistili, že zhruba u tří čtvrtin pacientů klesla hladina prostatického specifického antigenu (PSA), která je u mužů s rakovinou prostaty obvykle zvýšena a lze ji využít jako měřítko aktivity onemocnění. U asi poloviny mužů klesl PSA nejméně o 50 %, u tří čtvrtin také kleslo množství nádorových buněk cirkulujících v krvi. Ještě tři roky od začátku studie pět pacientů užívalo abirateron a terapie byla stále účinná.

„Docetaxel je důležitý lék, ale u mužů s pokročilou rakovinou prostaty prodlužuje život v průměru jen o dva až tři měsíce, zatímco abirateron v naší studii zlepšil nebo stabilizoval onemocnění v průměru na téměř šest měsíců, což je velmi působivý výsledek,“ říká jeden z autorů studie Dr. Johann de Bono.

Za zmínku rovněž stojí, že lék způsoboval jen mírné vedlejší účinky, s nimiž se lze snadno vypořádat.
Odborníci tyto výsledky vítají, nicméně zároveň poznamenávají, že výzkum je v tomto případě teprve na začátku. V současné době probíhá či začíná několik klinických studií fáze III, které by měly přiblížit odpověď na otázku, jakou pozici bude mít abirateron v léčbě rakoviny prostaty.

Přípravek bude také testován u žen s pokročilou rakovinou prsu.

Podrobnosti o studii lze najít v publikaci Reid, A. et al (2010) Significant and Sustained Antitumor Activity in Post-Docetaxel, Castration-Resistant Prostate Cancer With the CYP17 Inhibitor Abiraterone Acetate. Journal of Clinical Oncology. DOI: 10.1200/JCO.2009.24.6819

25.2.2010 Zdroj: Cancer Research UK


Zpět

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-04-21]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.