ISSN 1804-6371
 
 

Identifikován první gen spojený s agresivní formou rakoviny prostaty

Vědci z Wake Forest University Baptist Medical Center identifikovali první variantu genu, která je spojena s agresivní formou rakoviny prostaty. Tím potvrzují hypotézu, že genetickou informaci bude možné v budoucnu využít (v kombinaci s dalšími faktory) při rozhodování o léčbě tohoto onemocnění.


DNA. Zdroj: Batul

„Toto zjištění pomáhá řešit jednu z nejdůležitějších klinických otázek, které se týkají rakoviny prostaty – tedy schopnosti rozlišit již v raném stadiu mezi agresivní a neagresivní formou nemoci,“ řekl Dr. Jianfeng Xu, jeden z autorů studie. „Přestože genetické markery mají z klinického hlediska zatím stále jen omezenou využitelnost, věříme, že mají velký potenciál k tomu, abychom je mohli v budoucnosti společně s dalšími klinickými parametry použít ke stanovení rizika vzniku agresivní formy rakoviny prostaty a jejímu včasnému léčení. To, že nejsme v současné době schopni přesně a včas rozlišit agresivní formu nemoci od té pomalu postupující, která se vyskytuje častěji, přináší velké dilema při rozhodování o léčbě.“

Zatímco odborníci identifikovali mnohé varianty genů, které zvyšují riziko vzniku rakoviny prostaty jako takové, až dosud se nepodařilo objevit žádné genetické faktory spojené s agresivitou onemocnění. Na základě důkazů, že někteří muži mají genetické predispozice k agresivní formě, však odborníci předpokládají, že existují dědičné varianty genů, které lze použít jako markery k identifikaci těchto mužů v raném, léčitelném stadiu.

„Akutně potřebujeme určit faktory, které jsou spojeny s rizikem agresivní rakoviny prostaty, abychom snížili overdiagnosis a overtreatment, jichž jsme v poslední době svědky,“ poznamenala Dr. Karim Kader, uroložka a spoluautorka článku.

Studie byla založena na analýze genetické informace od 4 849 mužů s agresivní formou rakoviny prostaty a 12 205 mužů s neagresivní. Cílem bylo zjistit, zda muži s agresivní formou mají nějaké varianty genů společné. Autoři nakonec identifikovali genetickou variantu (rs4054823), která byla spojena s o 25 % vyšší rizikem vzniku agresivní formy rakoviny.

„Jediná genetická varianta se středně významným efektem, jako v tomto případě, asi nebude sama o sobě stačit k predikci rizika,“ dodává Xu. „Její objev je ovšem velmi významný, protože naznačuje, že v genomu existují markery, které znamenají predispozici k agresivní formě nemoci.“

Jakmile se podaří identifikovat více variant genů spojených s agresivní nemocí, bude možné určit riziko jejího vzniku u konkrétních mužů nejen v čase diagnózy, ale i dostatečně dopředu tak, aby mohli screeningová vyšetření absolvovat v nižším věku a častěji.

„Domníváme se, že taková sada variant genů by mohla být důležitou součástí vývoje screeningové strategie, která sníží počet mužů, u nichž je nutné provést screeningová vyšetření. Tím snížíme i četnost overdiagnosis a také budeme moci identifikovat muže se zvýšeným rizikem agresivní formy rakoviny prostaty ve stadiu, kdy je nemoc stále dobře léčitelná.“

Více informací: Proceedings of the National Academy of Sciences

18.1.2010 Zdroj: ecancermedicalscience.com


Zpět

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-04-21]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.