ISSN 1804-6371
 
 

Screening rakoviny prostaty: významný podíl falešně pozitivních výsledků v klinické studii

Výsledky rozsáhlé evropské klinické studie přinášejí pochybnosti o přínosu screeningu rakoviny prostaty vzhledem k tomu, že každý osmý muž ve studii měl pozitivní výsledek, ačkoliv u něj onemocnění nebylo nalezeno.


Odborníci sledovali výstupy ze stanovení prostatického specifického antigenu (PSA) v krvi. Vysoké hodnoty tohoto proteinu mohou signalizovat rakovinu prostaty, jeho množství se však může zvýšit i díky infekci či nezhoubnému zvětšení prostaty.

V březnu 2009 byla zveřejněna první data ze studie European Randomised Study of Screening for Prostate Cancer (ERSPC ), podle nichž lze díky tomuto preventivnímu testování snížit úmrtnost na zhoubný nádor prostaty až o 20 procent. Nicméně výsledky finské části projektu, která zahrnovala sedm zemí, ukazují, že u každého osmého muže byl výsledek falešně pozitivní. A to i přesto, že prahová hodnota byla nastavena poměrně vysoko.

Tyto poznatky zveřejněné v časopise British Journal of Cancer ukazují, že mnoho mužů tak podstoupí invazivní testy (např. biopsii), aniž by to bylo nezbytně nutné, stejně jako léčbu, kterou nepotřebují. Kromě toho muži, kterým byl oznámen falešně pozitivní výsledek, mají dvakrát menší pravděpodobnost, že screening v budoucnu opět absolvují.

Vedoucí autorského týmu Dr. Tuomas Kilpeläinen z univerzity v Tampere (Finsko) prohlásil, že rutinní screening by měl být doporučován a prováděn až ve chvíli, kdy budeme dobře znát negativní účinky a náklady screeningu. Nicméně v případě, že muž má problémy s močovým ústrojím, je velmi důležité konzultovat je s praktickým lékařem nebo s urologem.

Prof. Peter Johnson z Cancer Research UK k tomu dodává: „Tento článek ukazuje, že screening pomocí PSA má, jako každá mince, dvě strany. Přestože některým mužům může včasná detekce rakoviny prostaty zachránit život, u každého osmého to znamená zbytečné zákroky a stres. K vyloučení rakoviny jsou nezbytné další testy a biopsie. Proto je důležité, aby muži ve věku nad 50 let se svým lékařem konzultovali výhody i nevýhody PSA testů a zvážili, zda jsou pro ně vhodné.“

Další informace: Kilpeläinen, T.et al (2010). False-positive screening results in the Finnish prostate cancer screening trial. British Journal of Cancer DOI: 10.1038/sj.bjc.6605512

14.1.2010 Zdroj: Cancer Research UK


Zpět

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-04-21]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.