ISSN 1804-6371
 
 

Nový typ léčby pokročilého karcinomu ledviny

Americký Úřad pro kontrolu potravin a léků (FDA) 19. října 2009 na svých webových stránkách oznámil, že schválil v pořadí šestou léčivou látku pro léčbu pokročilého karcinomu ledviny - pazopanib (obchodní název Votrient firmy GlaxoSmithKline). Jde o léčivo zasahující do procesu angiogeneze, tedy novotvorby nových cév, které vyživují rostoucí tumor. Mechanismem jeho účinku je inhibice receptorů pro vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGF), podává se perorálně.


"V posledních pěti letech došlo k výraznému zlepšení léčebných možností u pacientů s karcinomem ledviny. Před rokem 2005 měly veškeré dostupné terapeutické varianty velice omezenou účinnost. Situace se však schválením několika nových léčiv dramaticky změnila," říká dr. Richard Pazdur, ředitel onkologického oddělení Centra pro hodnocení a výzkum léčiv v FDA. V současnosti je k dispozici celkem pět léčivých přípravků určených pro léčbu pokročilého karcinomu ledvin - sorafenib (od prosince 2005), sunitinib (od ledna 2006), temsirolimus (od května 2007), everolimus (od března 2009) a bevacizumab (od července 2009). K nim se tedy nyní připojuje přípravek pazopanib, jehož bezpečnost a účinnost byly u pacientů s pokročilým karcinomem ledviny ověřeny klinickým hodnocením s 435 pacienty.

Jako primární parametr účinnosti byla hodnocena doba přežívání bez progrese, která v případě podávání pazopanibu činila v průměru 9,2 měsíce oproti 4,2 měsíce u pacientů, kteří pazopanib nedostávali. Z nežádoucích účinků se nejčastěji vyskytly průjem, zvýšení krevního tlaku, změna barvy vlasů, nausea, zvracení, ztráta chuti k jídlu, únava, slabost a bolesti břicha a hlavy. Ze závažných nežádoucích účinků byla prokázána toxicita vůči jaterní tkáni - přípravek může způsobovat až fatální jaterní selhání. Proto by před zahájením i v průběhu léčby pazopanibem měly být pravidelně monitorovány jaterní funkce. Při hodnocení bezpečnosti byly také pozorovány poruchy srdečního rytmu, proto se doporučují pravidelné kontroly EKG a sledování koncentrace elektrolytů v séru, jejichž dysbalance může k poruchám srdečního rytmu přispět.

Přípravek nesmí být vzhledem k možnému poškození vyvíjejícího se plodu používán v těhotenství. Přes tato uvedená rizika znamená významnou a účinnou terapeutickou možnost pro pacienty se závažnou diagnózou pokročilého karcinomu ledvin. V Evropě byl přípravku pazopanib Výborem pro vzácné léčivé přípravky (COMP) udělen v této indikaci status "orphan drug".

3.11.2009 Zdroj: Medical Tribune 30/2009


Zpět