ISSN 1804-6371
 
 

Úloha genů v rakovině prostaty

Devět nových míst v lidském genomu, které mohou hrát úlohu při vzniku a vývoji rakoviny prostaty a až trojnásobně zvyšovat její riziko – to je výsledek dvou studií publikovaných v Nature Genetics.


Sekvence DNA. Ilustrační foto. Zdroj: stock.xchng

V první z nich mezinárodní výzkumný tým z britského Institutu pro výzkum rakoviny a Univerzity v Cambridge analyzoval genom více než 38 000 mužů a našel sedm oblastí, které zvyšují riziko rakoviny prostaty. Ty jsou umístěny na chromozomech 2, 4, 8, 11 a 22. Jeden z těchto genů označovaný NKX3.1 by mohl být potenciálním novým cílem pro léčbu rakoviny prostaty. Hraje totiž roli v buněčné smrti a v případě mutace může být klíčovým prvkem při vzniku rakoviny. Zde by bylo možno využít přípravky zvané HDAC1 inhibitory, které jsou nyní ve fázi klinického testování. Další gen označovaný ITGA6 je také potenciálním cílem nových léků. Má důležitou úlohu v růstu a přežití buněk a jeho nadměrná exprese je spojena s některými typy rakoviny prostaty.

Výsledky této studie tedy mohou významně přispět ke stanovení rizika vzniku rakoviny prostaty u konkrétního člověka i k vývoji nových léků na tuto nemoc. Autoři také připouštějí, že míst v genomu, které jsou úzce spjaty s rakovinou prostaty, může být až kolem dvaceti.

Druhá studie byla zaměřena na oblast v chromozomu 8, u níž již dříve byla nalezena souvislost s rakovinou prostaty. Nalezeny byly dvě další místa jednonukleotidového polymorfismu, které nezávisle na sobě ovlivňují riziko rakoviny prostaty, čímž celkový počet takových míst v této oblasti chromozomu 8 vzrostl na osm.

Na základě všech dosavadních studií odborníci odhadují, že zhruba jeden ze sta mužů má v sobě většinu zmíněných mutací a riziko rakoviny prostaty se u něj zdvojnásobuje. Jak poznamenává profesor Doug Easton z Univerzity v Cambridge, „rakovina prostaty se může pochlubit nejvyšším počtem nezávislých genů, které hrají úlohu při jejím vzniku. Díky tomuto výzkumu máme k dispozici nová vodítka ohledně procesů, které jsou do vzniku nemoci zapojeny, a následně také podklady pro budoucí vývoj nových terapií.“

Více informací naleznete v těchto publikacích:
Eeles, R.A., et al. Identification of seven novel prostate cancer susceptibility loci through a genome-wide association study. Nature Genetics, Advance Online Publication, 20 September 2009
Amin A., et al. Multiple loci associated with prostate cancer susceptibility on 8q24. Nature Genetics, Advance Online Publication, 20 September 2009

24.9.2009 Zdroj: Cancer Research UK


Zpět