ISSN 1804-6371
 
 

Rakovina prostaty může souviset s retrovirem

Vědci objevili spojitost mezi retrovirovou infekcí a rakovinou prostaty, která je v Evropě druhým nejčastějším typem zhoubného nádorového onemocnění u mužů.


Virus - ilustrační foto. Zdroj: Wikipedia.org

Podezřelým retrovirem je virus označovaný zkratkou XMRV (xenotropic murine leukemia virus-related virus), který zřejmě může být přenosný pohlavním stykem. V rámci studie, která byla prezentována v článku v časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences, bylo vyšetřeno více než 300 vzorků nádorů prostaty, maligních i benigních, přičemž přítomnost viru byla zaznamenána v mnohem vyšší míře u nádorů zhoubných (27 procent oproti 6 procentům u nezhoubných). Z toho vyplývá, že by se mohl podílet na vývoji maligních nádorů.

Autoři se také domnívají, že náchylnost k infekci virem zřejmě nesouvisí s genetickými predispozicemi a že virus může vkládat kopii svých genů do DNA buněk prostaty poblíž genů regulujících buněčný růst a dělení. To by znamenalo, že riziko vzniku rakoviny prostaty nemusí nutně souviset pouze s vrozenými genetickými předpoklady a existuje tedy u celé mužské populace.

Podle výsledků sekvenování genomu se zdá, že virus patří do rodiny takzvaných gammaretrovirů. Její příslušníci vyvolávají leukémie a sarkomy u mnoha druhů živočichů, ale až dosud nebylo prokázáno, že by se některý z nich podílel na vzniku rakoviny u lidí. Objev ale přináší i dobré zprávy, protože virus může sloužit jako diagnostický marker a vědci nevylučují ani vývoj nové terapie nebo vakcíny. Jako vzor přitom uvádějí nově vytvořenou vakcínu proti lidským papilomavirům (HPV), které způsobují rakovinu děložního krčku.

10.9.2009 Zdroj: Český rozhlas Leonardo, Cancer Research UK


Zpět