ISSN 1804-6371
 
 

FDA: Zelená pro nový lék na pokročilou rakovinu ledvin

Americký Úřad pro kontrolu potravin a léků schválil everolimus (výrobce Novartis, komerční název Afinitor) k léčbě pokročilé rakoviny ledvin. Schválení přišlo po zveřejnění předběžných závěrů z klinické studie fáze III, která ukázala, že užívání Afinitoru zpozdilo růst a šíření nádorů ledvin přibližně o 5 měsíců, přičemž u pacientů, kteří tento lék nebrali, to byly pouze 2 měsíce.


FDA schválil použití Afinitoru u pacientů s pokročilým nádorem ledvin, kteří již nereagují na léčbu Sutentem (sunitinib) nebo Nexavarem (sorafenib), tedy dvě cílené biologické terapie běžně užívané k léčbě této nemoci. Podobně jako sunitinib a sorafenib je i everolimus kinázový inhibitor. Ale na rozdíl od nich má mnohem specifičtější účinky – váže se na jeden konkrétní protein, čímž přerušuje dělení nádorových buněk a růst cévního zásobení nádoru.

Cílená biologická léčba je u rakoviny ledvin obzvláště důležitá, protože ostatní typy léčby, např. chemoterapie, jsou poměrně neúčinné. Tento lék rakovinu ledvin nevyléčí, nádor se významně zmenšil jen u 2 % pacientů, ale na nějaký čas zpomaluje růst nádoru. U přibližně 75 % pacientů užívajících everolimus začal nádor opět růst po 10měsíční terapii.

„Everolimus představuje možnost pro pacienty s pokročilým renálním karcinomem poté, co selhala léčba sunitinibem nebo sorafenibem,“ řekl Dr. Robert Justice, ředitel Divize onkologických léčiv FDA. „Cílená léčba rakoviny, jako je everolimus, zvyšuje počet měsíců, během nichž pacienti mohou žít bez progrese onemocnění.“

Běžně uváděnými vedlejšími účinky jsou boláky na ústech, slabost, průjem, nechutenství, zvracení, hromadění tekutin v končetinách, vyrážky a horečky. Výrobce plánuje testování everolimu při léčbě lymfomů, rakoviny prsu, žaludku, plic a dalších nádorových onemocnění.

Se schválením přípravku můžeme nyní pacientům nabídnout cílenou biologickou léčbu, která vyhovuje důležitým a dosud nenaplněným potřebám v léčbě pokročilé rakoviny ledvin, řekl David Epstein z Novartisu. „Budeme pokračovat ve výzkumu everolimu v léčbě rakoviny ledvin a v rámci širšího klinického programu objevovat jeho potenciál u dalších nádorových onemocnění.“

31.3.2009 American Cancer Society


Zpět