ISSN 1804-6371
 
 

Konat či nekonat – nové závěry ze staré studie

V současné době probíhá diskuze, zda je vhodné podávat finasterid mužům se zvýšeným rizikem rakoviny prostaty. Na jedné straně se totiž ukazuje, že tato látka opravdu zamezí vzniku nemoci u jednoho ze čtyř mužů, kteří ji dostanou, na druhé straně však ti muži, kteří navzdory užívání finasteridu rakovinou prostaty onemocní, mají údajně o 25 % vyšší riziko agresivní formy nemoci. Nové závěry z výzkumu Stanford University School of Medicine však naznačují, že lék jako takový agresivní formu nemoci nezpůsobuje, ale prostě jen usnadňuje její diagnózu.


Nejasnosti kolem finasteridu lze vystopovat až do roku 2003, kdy byly publikovány výsledky 7leté klinické studie o prevenci rakoviny prostaty, v níž byli srovnáváni muži užívající finasterid a placebo. Muži užívající finasterid měli podle ní zhruba o 25 % nižší prevalenci rakoviny prostaty. Nicméně pokud byla rakovina posléze zjištěna, bylo u pacientů s finasteridem o 25 % vyšší riziko výskytu agresivní a rychle se šířící formy nemoci. Díky tomu lékaři následně jen vzácně předepisovali finasterid jako preventivní opatření proti rakovině prostaty.

Někteří vědci však nyní poukazují na to, že analýzy provedené na datech z této studie nepodchytily jeden fakt: zvýšení výskytu agresivní „high-grade“ nemoci nebylo konzistentní v rámci všech skupin pacientů a objevilo se častěji u mužů, u nichž se již projevily varovné příznaky onemocnění.

U účastníků, kteří prošli studií bez toho, aby se u nich projevily symptomy rakoviny prostaty, neměl finasterid žádný vliv na podíl agresivních forem nemoci. Naopak odlišné výsledky byly zjištěny u pacientů, kteří podstoupili biopsii po předchozím vyšetření nebo díky zvýšené hladině PSA. Zde měla skupina užívající finasterid 11,5% podíl agresivní formy rakoviny prostaty oproti 7,7 % ve skupině s placebem.

Tento rozpor ukazuje na nesrovnalosti v analýzách původních studie, nikoliv na působení léku jako takového. Další zdroje, včetně autorů původní studie, uvádějí, že screening PSA funguje lépe u mužů užívajících finasterid, ale zatím nikdo neví proč. Vědci se domnívají, že by to mohlo být způsobeno tím, že finasterid zmenšuje celkový objem prostaty. Rostoucí zhoubný nádor lze totiž mnohem pravděpodobněji detekovat u menší prostaty než v rámci rozsáhlé zdravé tkáně.

13.7.2009 Zdroj: Urosource.com, Stanford University School of Medicine


Zpět