ISSN 1804-6371
 
 

Přesnější diagnostika nádorů ledvin

Vědci z Van Andel Research Institute a Cleveland Clinic zjistili, že dva typy nádorů ledvin, které byly dosud považovány za rozdílná onemocnění, představují různé varianty stejné choroby.


Toto zjištění umožní přesnější diagnózu a ukazuje rovněž důležitost molekulárních dat při diagnostice veškerých nádorových onemocnění. Adultní cystický nefrom a smíšený epiteliální a stromální sarkom vytváří nádory, které jsou charakteristické rozdílnými typy buněk a tradičně byly diagnostikovány jako různá onemocnění.

Studie publikovaná v The American Journal of Surgical Pathology demonstruje prostřednictvím molekulární analýzy společný původ obou nádorů. „Diagnostika rakoviny často vychází z vnějšího pohledu na nádor a typ buněk, z nichž je utvořen. Na molekulární úrovni však můžeme zjistit, že nádory rozdílného vzhledu jsou projevem jediné choroby,“ vysvětluje jeden z autorů studie, dr. Bin Tean Teh.Různé projevy stejné choroby

Adultní cystický nefrom a smíšený epiteliální a stromální sarkom postihují především ženy ve středním věku. Vědci porovnali tkáně obou nádorů s dalšími nádory ledvin a zdravou tkání odebranou z tohoto orgánu. „Některé studie z nedávné doby naznačovaly, že oba typy nádorů mohou být rozdílnou morfologií stejné choroby, což vedlo k nejistotě mezi patology a urology. Naše práce ukazuje, že molekulární analýza může být používána i v běžné chirurgické patologii,“ prohlásil hlavní autor studie, patolog z Cleveland Clinic dr. Ming Zhou.

26.5.2009 Zdroj: Zdravotnické noviny, MedicalNewsToday


Zpět