ISSN 1804-6371
 
 

Prostafórum 2022

Ve čtvrtek 24. listopadu 2022 se v Praze konala mezinárodní konference Prostafórum. Setkali se na ní lékaři, tvůrci zdravotních politik a zástupci pacientských organizací, aby společně diskutovali o zavedení organizovaného programu včasného záchytu karcinomu prostaty v České republice.


Konferenci uspořádalo Národní screeningové centrum (NSC), jehož posláním je snížení mortality (úmrtnosti) a morbidity (nemocnosti) vážných onemocnění v České republice a zlepšení zdraví obyvatel.

Karcinom prostaty je v mnoha evropských zemích nejčastěji se vyskytujícím nádorovým onemocněním u mužů a jednou z nejčastějších příčin úmrtí na zhoubné nádory u mužů. Odhadovaná incidence karcinomu prostaty se v roce 2020 v zemích evropské sedmadvacítky (EU27) liší dvojnásobně a míra úmrtnosti trojnásobně [1]. Odhalení karcinomu prostaty v časném stadiu, kdy je léčba méně invazivní a zároveň je vyšší šance na vyléčení, by mohlo významně snížit mortalitu i incidenci pokročilého karcinomu prostaty, který má závažné dopady na kvalitu života mužů v evropských zemích. Podle Evidence Review Report, zprávy vypracované v rámci projektu Science Advice for Policy by European Academies (SAPEA) [2], existují dobré vědecké důkazy o tom, že screening karcinomu prostaty pomocí vyšetření hladiny PSA může snížit mortalitu tohoto onemocnění. Největšími riziky při screeningu karcinomu prostaty jsou nadbytečná diagnostika (overdiagnosis) a léčba (overtreatment); nicméně stanovení horní věkové hranice, stratifikace rizika konkrétního pacienta s ohledem na iniciální výsledek vyšetření PSA, vysoce kvalitní vyšetření magnetickou rezonancí a další doplňující vyšetření by měla snížit míru overdiagnosis a zlepšit poměr přínosů a rizik.

Jedním z nejvýznamnějších výstupů z konference Prostafórum bylo sepsání Pražské deklarace Prostafóra 2022 za zlepšení časného záchytu karcinomu prostaty v Evropě. Tato deklarace navázala na Výzvu v akci (Call to Action) v oblasti onkologie, která byla formulována v rámci expertní konference uspořádané v rámci českého předsednictví EU. Autoři pražské deklarace vyzvali všechny subjekty zainteresované v boji s karcinomem prostaty, aby zvážily a podpořily několik zásadních opatření pro boj s tímto zhoubným nádorem prostřednictvím časného záchytu.

Bližší informace o konferenci, včetně podrobného programu a fotografií z celé akce, jsou dostupné na webu https://prostaforum.uzis.cz.

Záznam celé konference je dostupný na https://www.youtube.com/watch?v=d3QmJZcsGyg.

Reference

  1. European Cancer Information System (ECIS): Series of Cancer Factsheets in EU-27 countries
  2. Science Advice for Policy by European Academies (SAPEA): Improving cancer screening in the European Union

 

30.11.2022 Administrátor


Zpět

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-06-21]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.