ISSN 1804-6371
 
 

Aktualizace epidemiologických dat

Interaktivní nástroje webu Uroweb.cz byly aktualizovány o epidemiologická data z Národního onkologického registru ČR za rok 2018.


Jedná se zejména o epidemiologii ZN ledviny, močového měchýře, prostaty, varlete a ostatních urologických malignt včetně srovnání s ostatními nádorovými diagnózami.

21.10.2021


Zpět

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-05-19]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.