ISSN 1804-6371
 
 

Jednorázové vyšetření hladiny PSA nesnižuje úmrtnost na karcinom prostaty

Zvaní asymptomatických mužů na jednorázové vyšetření hladiny PSA nesnižuje úmrtnost na karcinom prostaty. Takový je závěr dosud nejrozsáhlejší klinické studie tohoto typu, kterou více než 10 let realizovali britští výzkumníci a která byla právě publikována v odborném časopise Journal of the American Medical Association (JAMA) [1].


Vědci z Bristolské univerzity (University of Bristol) a z Oxfordské univerzity (University of Oxford) zjistili, že vyšetřením hladiny PSA u asymptomatických mužů je jednak možné detekovat onemocnění, které by však danému muži nezpůsobilo žádnou újmu, jednak hrozí přehlédnutí některých agresivních a potenciálně fatálních případů karcinomu prostaty.

Tento závěr poukazuje na nedostatky jednorázového vyšetření PSA jakožto screeningové metody pro detekci karcinomu prostaty a znovu potvrzuje, že bude zapotřebí najít přesnější metodu diagnostiky zhoubných nádorů prostaty, které vyžadují léčbu.

Do studie CAP [1] se zapojilo téměř 600 praktických lékařů napříč Velkou Británií a celkově zahrnovala více než 400 000 mužů ve věku 50–69 let, čímž se stala dosud nejrozsáhlejší studií zaměřenou na screening karcinomu prostaty. V rámci studie bylo porovnáváno 189 386 mužů, kteří byli pozváni na jednorázové vyšetření hladiny PSA s 219 439 muži, kteří nebyli pozváni na tento typ screeningového vyšetření.

Po přibližně 10 letech sledování (průměrná hodnota za celou studii) bylo ve skupině, která podstoupila vyšetření hladiny PSA, diagnostikováno 8 054 (4,3 %) případů karcinomu prostaty, zatímco v kontrolní skupině bylo diagnostikováno 7 853 (3,6 %) případů tohoto onemocnění. Zásadním zjištěním však bylo, že v obou skupinách byla stejná úmrtnost na karcinom prostaty (0,29 %).

Na karcinom prostaty zemře ve Velké Británii každoročně více než 11 000 mužů (Pozn. 1). Zatímco některé nádory prostaty jsou agresivní a mohou být fatální, jiné jsou klinicky nevýznamné a v průběhu života muži nezpůsobí žádnou újmu ani se nestanou příčinou jeho úmrtí. V ideálním případě by agresivní případy karcinomu prostaty měly být odhalovány a léčeny co možná nejdříve. Avšak diagnostika a léčba nádoru, který by muže během jeho života nijak neomezoval, může být závažný dopad na kvalitu jeho života, počínaje úzkostí z diagnózy zhoubného nádoru přes možnost infekce jakožto následek biopsie až po hrozící impotenci a inkontinenci jako důsledek léčby.

Hlavním autorem studie je prof. Richard Martin, který působí na School of Social and Community Medicine Bristolské univerzity. „Naše studie vnáší trochu světla do aktuální diskuse o potenciálním screeningu karcinomu prostaty. Zjistili jsme, že jednorázové vyšetření hladiny PSA u mužů, kteří nevykazují žádné příznaky karcinomu prostaty, po průměrné době sledování 10 let nesnižuje úmrtnost na toto onemocnění,“ zdůraznil prof. Martin. „Výsledky poukázaly na spoustu problémů, které s sebou vyšetření hladiny PSA přináší, ať už je to riziko overdiagnosis (Pozn. 2) nebo naopak ‚přehlédnutí‘ nebezpečných zhoubných nádorů. S podporou Cancer Research UK budeme tyto muže sledovat nejméně dalších pět let, abychom zjistili, zda existuje nějaký dlouhodobější přínos ve smyslu snížení úmrtnosti na karcinom prostaty,“ dodal ještě prof. Martin.

Dr Richard Roope z Cancer Research UK závěrem konstatoval: „Nejnovější studie znovu potvrdila, že vyšetření hladiny PSA by rozhodně nemělo být rutinně nabízeno všem asymptomatickým mužům. Má-li však muž jakékoli pochybnosti či obavy z hrozícího rizika vzniku karcinomu prostaty, měl by tuto problematiku detailně probrat se svým praktickým lékařem.“

Reference

  1. Martin RM, Donovan JL, et al. Effect of a low-intensity PSA-based screening intervention on prostate cancer mortality: the CAP randomized clinical trial. Journal of the American Medical Association 2018; 319(9): 883–895. doi: 10.1001/jama.2018.0154
  2. Cluster Randomised Trial of PSA Testing for Prostate Cancer (CAP)

Poznámka překladatele

  • V České republice zemře na karcinom prostaty ročně okolo 1500 mužů. Aktuální údaje o výskytu tohoto onemocnění v ČR se dozvíte na stránce Nádory prostaty – Epidemiologie a populační data ČR.
  • Anglický výraz overdiagnosis (stále častěji se používá český ekvivalent „zbytečná diagnóza“) označuje nádory, které by nebyly zachyceny ani léčeny, kdyby screeningový program neexistoval – a které by zřejmě ani neznamenaly ohrožení zdraví nebo života.

6.3.2018 Tisková zpráva Cancer Research UK


Zpět

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-04-21]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.