ISSN 1804-6371
 
 

Konzumace kávy připravené po italsku snižuje riziko vzniku karcinomu prostaty

Riziko vzniku karcinomu prostaty je o více než 50 % nižší u mužů, kteří denně vypijí více než 3 šálky kávy připravené po typicky italském způsobu. Takový je závěr studie provedené na 7000 italských mužích a kombinované s laboratorními pokusy [1].


Nová italská studie, která byla nedávno publikována v odborném časopise International Journal of Cancer [1], se pokusila objasnit roli kávy – a zvláště pak kofeinu – v souvislosti se vznikem karcinomu prostaty. Několik dřívějších studií již naznačilo, že oblíbený nápoj by mohl mít protinádorové účinky.

„V několika posledních letech byla na toto téma publikována řada mezinárodních studií,“ vysvětlil dr. George Pounis, který působí v Oddělení epidemiologie a prevence (Department of Epidemiology and Prevention) v italském výzkumném ústavu Neuromed (Istituto Neurologico Mediterraneo) a je prvním autorem studie. „Dosavadní vědecké poznatky však nebyly považovány za dostatečně průkazné na to, aby se z nich daly vyvodit nějaké závěry. V některých případech byly výsledky dokonce protichůdné. Naším cílem proto bylo lépe porozumět účinku konzumace kávy na riziko vzniku karcinomu prostaty.“

V rámci studie bylo přibližně 7000 mužů – obyvatel oblasti Molise a zároveň účastníků epidemiologické studie Moli-sani (viz Pozn.) – sledováno po průměrnou dobu čtyř let. „Analýzou jejich zvyklostí, co se týče konzumace kávy, a porovnáním získaných údajů s nově diagnostikovanými případy karcinomu prostaty, jsme dospěli k závěru, že u mužů, kteří vypijí více než tři šálky kávy denně, je riziko vzniku karcinomu prostaty o 53 % nižší,“ vysvětlil dr. Pounis.

Výzkumníci následně otestovali účinek kávových extraktů na buňky karcinomu prostaty v laboratorních podmínkách. Konkrétně šlo o testování účinku vzorků obsahujících kofein a naopak těch, které byly zbaveny kofeinu. Bylo potvrzeno, že extrakty s kofeinem výrazně snižovaly schopnost proliferace a metastázování nádorových buněk, zatímco bezkofeinové extrakty tento účinek nevykazovaly.

Dr. Maria Benedetta Donatiová, vedoucí Laboratoře translační medicíny (Laboratory of Translational Medicine) v Neuromed a spoluautorka článku, doplnila: „Výsledky našich experimentů na nádorových buňkách nás opravňují k tvrzení, že prospěšný účinek pozorovaný v kohortě 7000 účastníků studie lze přisuzovat právě kofeinu, nikoli jiné z mnoha dalších látek obsažených v kávě.“

Dr. Licia Iacoviellová, vedoucí Laboratoře molekulární a nutriční epidemiologie (Molecular and Nutritional Epidemiology Laboratory) v Neuromed a rovněž spoluautorka článku, zdůraznila: „Je třeba mít na paměti, že studie byla realizována na vzorku populace ve střední oblasti Itálie, kde se káva připravuje přísně italským způsobem: používá se vysoký tlak a velmi vysoká teplota vody, nepoužívají se žádné filtry. Tato metoda, která se výrazně liší od mnoha jiných metod přípravy kávy v různých oblastech světa, může vést k tomu, že koncentrace bioaktivních látek ve výsledném nápoji je vyšší. Jistě bude zajímavé prozkoumat i tento aspekt. Káva tvoří nedílnou součást italského životního stylu, který, jak známo, není tvořen jen konkrétními jídly a nápoji, ale také specifickými metodami jejich přípravy.“

Poznámka

Studie Moli-sani byla zahájena v březnu 2005 a dnes obsahuje údaje o přibližně 25 000 obyvatelích italské oblasti Molise. Jejím cílem je lépe porozumět environmentálním a genetickým faktorům souvisejícím s kardiovaskulárními a nádorovými onemocněními. Více se dozvíte na http://www.moli-sani.org.

Reference

  1. Pounis G, Tabolacci C, Costanzo S, et al. Reduction by coffee consumption of prostate cancer risk: Evidence from the Moli-sani cohort and cellular models. International Journal of Cancer 2017. doi: 10.1002/ijc.30720

26.4.2017 Tisková zpráva Neuromed (Istituto Neurologico Mediterraneo)


Zpět