ISSN 1804-6371
 
 

Tukové kapénky mohou obsahovat informace o agresivitě nádoru prostaty

Drobné bublinky tuku v moči obsahují molekuly, díky nimž by bylo možné předpovědět agresivní formu nádorového onemocnění prostaty, alespoň podle studie publikované v British Journal of Cancer.


Molekuly RNA pocházející přímo z nádoru, tzv. exozomy, jsou vylučovány z těla prostřednictvím tukových kapének a lze je využít k určení toho, které geny jsou v daném případě aktivní a které nikoliv. Exozomy lze najít v moči lidí bez ohledu na to, jestli mají nebo nemají rakovinu, ale některé nádorové buňky je zřejmě vylučují ve větším množství. Vědci tak nyní poprvé objevili možnost detekce nádoru a příslušných biomarkerů prostřednictvím genetické informace, která se vztahuje přímo k nádoru a která je obsažena v exozomech v moči. Tato informace pak může pomoct lékařům v rozhodování o tom, jestli je rakovina prostaty v tom kterém případě agresivní a vyžaduje rychlou léčbu. Rakovina prostaty se totiž často dále nevyvíjí a lze ji ponechat bez léčebného zásahu.

Invazivní zásah obvykle znamená pro pacienta řadu vedlejších nežádoucích účinků, včetně inkontinence a impotence, takže rozlišení mezi agresivní a neagresivní formou nádoru je pro vědce v této oblasti jednou z největších výzev. Až dosud byly k určení agresivních nádorů používány koncentrace některých proteinů produkovaných nádorovými buňkami, např. prostatického specifického antigenu (PSA). Tento nový přístup, kdy je analyzována RNA – tedy molekula vztahující se k produkci proteinů včetně PSA, tedy znamená jakýsi další krok zpět a zjištění, které „pokažené“ geny figurují v daném onemocnění. U agresivních a neagresivních forem rakoviny prostaty jsou totiž aktivovány odlišné geny.

Dr. Jonas Nilsson, vedoucí autorského týmu studie z Univerzitního lékařského centra v Amsterodamu, k tomu řekl: „Doufáme, že tento inovativní přístup ke zkoumání rakoviny prostaty odhalí nové biomarkery pro agresivní nádory. RNA z nádoru je v kapénkách velmi dobře uchována a umožňuje nám detailní pohled do genetiky jednotlivých nádorů.“

Dr. Lesley Walker z Cancer Research UK dodává: „Tato metoda znamená nový pohled na starý problém a opravdu by mohl vědcům pomoct k nalezení zatím neznámého biomarkeru. Je stále nejasné, jaký způsob léčby je pro raná stadia rakoviny prostaty optimální, takže bychom se měli snažit najít odpověď na tuto otázku co nejdříve. Odlišení agresivních nádorů od těch méně nebezpečných je prvním krokem na dlouhé cestě k vyřešení tohoto problému.“

Další informace naleznete v tiskové zprávě Cancer Research UK a v článku Nilsson et al., British Journal of Cancer 100: 1603-1607.

13.5.2009 Zdroj: Cancer Research UK


Zpět