ISSN 1804-6371
 
 

Lepší stratifikace rizika při diagnóze primárního karcinomu prostaty

V klinické studii autorského týmu Gnanapragasam et al. byly analyzovány klinické a patologické údaje více než 10 tisíc mužů s karcinomem prostaty. Cílem bylo otestovat výkonnost nového způsobu stratifikace rizika karcinomu prostaty, přičemž stratifikace zahrnovala 5 kategorií. Tato nová stratifikace se ukázala jako přesnější v prognóze úmrtí v souvislosti s karcinomem prostaty oproti současnému systému se 3 kategoriemi.


Celý článek v časopise PLoS Medicine

13.8.2016 PLoS Medicine


Zpět

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-05-19]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.