ISSN 1804-6371
 
 

Vliv kouření na výskyt sekundárních nádorů močového měchýře u pacientů s nádory prostaty léčených radioterapií

Radioterapie karcinomu prostaty zvyšuje riziko sekundárních malignit v ozařované oblasti, a to především riziko urotelového karcinomu. Také kouření je obecně známým rizikovým faktorem nádorů močového traktu. Japonští autoři se pokusili zjistit, zda se tyto rizikové faktory mohou potencovat.


Studie se zúčastnilo 754 pacientů s karcinomem prostaty, kteří byli léčeni buď radioterapií (n = 319), nebo chirurgicky radikální prostatektomií (n = 435). Klinická studie probíhala mezi lety 2000 a 2013 a jejím cílem bylo stanovit vliv věku a kouření na míru výskytu sekundárních nádorů močového měchýře.

Celý komentář na webu prolekare.cz

Reference

  1. Shiota M, Yokomizo A, Takeuchi A, et al. Smoking effect on secondary bladder cancer after external beam radiotherapy for prostate cancer. Japanese Journal of Clinical Oncology 2016 Jul 18 [Epub ahead of print].

 

5.9.2016 proLékaře.cz


Zpět

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-05-19]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.