ISSN 1804-6371
 
 

Vztah metabolického syndromu a karcinomu prostaty

Metabolický syndrom je spojen se zvýšeným výskytem karcinomu prostaty. Mimo jiné je asociován s častějším výskytem pokročilé dediferenciace tkáně, tedy s častějším zastoupením high-grade nádorů. Kanadská klinická studie [1] hodnotila, zda je metabolický syndrom spojen také s celkově nepříznivě hodnoceným finálním patologickým nálezem a s rizikem celkové rekurence nemoci u mužů, kteří podstoupili radikální prostatektomii.


ilustrační obrázek: Rosemary Ratcliff (FreeDigitalPhotos.net)

Studie zahrnovala muže, kteří tento zákrok absolvovali mezi lety 2004 a 2013. K získání dat byla použita databáze, do níž byly údaje vkládány prospektivně. Jako pozitivní pro metabolický syndrom byli hodnoceni muži, u nichž bylo přítomno 3 a více kritérií z následujících: obezita, dysglykemie, nízký HDL-cholesterol, vysoká hladina triglyceridů a hypertenze.

Celý komentář na webu prolekare.cz

Reference

  1. Bhindi B, Xie WY, Kulkarni GS, et al. Influence of metabolic syndrome on prostate cancer stage, grade, and overall recurrence risk in men undergoing radical prostatectomy. Urology 2016 [Epub ahead of print]. doi: 10.1016/j.urology.2016.01.041.

 

1.5.2016 proLékaře.cz


Zpět

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-05-19]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.