ISSN 1804-6371
 
 

Kouření tabákových výrobků a mortalita na karcinom prostaty

Ve Spojených státech amerických došlo v poslední době k poklesu mortality na karcinom prostaty. Současně s tímto jevem došlo k poklesu prevalence kouření tabákových výrobků. Prezentovaná studie [1] se tak zabývala právě možnou souvislostí mezi kouřením a mortalitou na karcinom prostaty.


Snížení prevalence kouření tabákových výrobků souvisí se zavedením nové kontrolní politiky spotřeby tabáku ve Spojených státech amerických. Díky současné legislativě se podařilo snížit incidenci mnoha nemocí spojených s kouřením. Jedná se zejména o kardiovaskulární a respirační choroby a karcinom plic. V roce 2014 byl seznam chorob, které kauzálně souvisejí s kouřením tabákových výrobků, rozšířen o karcinom prostaty.

Mortalita na karcinom prostaty postupně klesá již od roku 1990. Určitě se tak děje částečně také díky sofistikovanějším léčebným metodám a možnostem screeningu. Moderní diagnostické a terapeutické možnosti však tento jev úplně nevysvětlují. Aktivní kuřáctví je prokázaným rizikovým faktorem zejména pro rozvoj agresivních forem karcinomu prostaty s vysokým rizikem progrese, rekurence a mortality. Tento poznatek vedl výzkumníky k provedení studie, která se zabývala možnou souvislostí mezi kouřením tabákových výrobků a mortalitou na karcinom prostaty.

Celý komentář na webu prolekare.cz

Reference

  1. Jones MR, Joshu CE, Kanarek N, Navas-Acien A, Richardson KA, Platz EA. Cigarette smoking and prostate cancer mortality in four US states, 1999−2010. Preventing Chronic Disease 2016; 13: E51. doi: 10.5888/pcd13.150454.

 

8.6.2016 proLékaře.cz


Zpět

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-05-19]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.