ISSN 1804-6371
 
 

Dutasterid snižuje riziko rakoviny prostaty u mužů se zvýšeným rizikem jejího vzniku

Dutasterid (Avodart) je běžně užívaným přípravkem pro léčbu benigní hyperplazie prostaty. Nyní se ukazuje, že může výrazně snižovat riziko vzniku rakoviny prostaty u mužů, u nichž existuje zvýšené riziko této nemoci.


Do klinické studie REDUCE bylo zahrnuto 8 200 mužů ve věku 50-75 let, kteří užívali placebo nebo dutasterid v denní dávce 0,5 mg. Všichni zúčastnění měli zvýšenou hladinu PSA (2,5-10 ng/ml) a bylo u nich tedy vyšší riziko rakoviny prostaty, biopsie však u nich před zahájením studie vyvrátila přítomnost nádorového onemocnění (v rámci detekčních možností tohoto vyšetření).

Po 2 a 4 letech od zahájení studie se muži podrobili dalším biopsiím. Po dvou letech byl nádor prostaty nalezen u 17,2 % mužů s placebem a u 13,4 % mužů užívajících dutasterid. Po čtyřech letech byla rakovina prostaty nalezena u dalších 11,8 % mužů v kontrolní skupině a 9,1 % mužů užívajících dutasterid.

Podle vedoucího studie Dr. Geralda Andrioleho z Washingtonovy univerzity v Saint Louis dutasterid zřejmě ovlivňuje velikost nádoru a/nebo zpomaluje jejich růst. Díky tomu se spousta mužů může nakonec vyhnout diagnóze rakoviny prostaty a všem nepříjemným okolnostem souvisejícím s nemocí a léčbou.

Výzkumníci kromě toho pečlivě sledovali, zda užívání dutasteridu nebude mít za následek vyšší procento agresivní formy nemoci vzhledem k dříve zjištěným, poměrně kontroverzním výsledkům s dalším lékem na benigní hyperplazii prostaty finasteridem (Proscar). Žádný takový vliv však nebyl naštěstí prokázán.

Klinická studie REDUCE (Reduction by Dutasteride of Prostate Cancer Events) proběhla v 250 léčebných zařízeních ze 42 zemí celého světa.

Tisková zpráva AUA

30.4.2009 Zdroj: American Urological Association


Zpět