ISSN 1804-6371
 
 

Změny v prognostických a terapeutických parametrech karcinomu prostaty v letech 1990−2010

Karcinom prostaty je onemocnění s celosvětově rostoucím počtem nově zachycených případů. Podle statistických údajů je nejčastějším nádorovým onemocněním mužů v rozvinutých zemích a po karcinomu plic druhou nejčastější příčinou úmrtí z onkologických důvodů. Analýza německých lékařů [1] zhodnotila změny v prognostických a terapeutických parametrech karcinomu prostaty v letech 1990−2010.


ilustrační obrázek: stock.xchngKarcinom prostaty je nejčastějším zhoubným nádorovým onemocněním mužské části populace nejenom v České republice, ale také například ve Spojených státech amerických či Německu.

Podle údajů Národního onkologického registru z roku 2013 činila incidence karcinomů prostaty v ČR 132,63 případu na 100 000 mužů a mortalita 28,52 případu na 100 000 mužů. V absolutních číslech to znamená, že v roce 2013 byl karcinom prostaty diagnostikován u 6 846 mužů, přičemž 1 472 na něj zemřelo. (Bližší informace o epidemiologii karcinomu prostaty v ČR najdete v sekci Nádory prostaty).

incidence a mortalita karcinomu prostaty v ČR v letech 1977–2013 (zdroj: www.svod.cz)

Analýza publikovaná německými lékaři se zaměřila na hodnocení změn v prognostických a terapeutických parametrech u karcinomu prostaty v průběhu 20 let v oblasti Bavorska.

Celý komentář na webu prolekare.cz

Reference

  1. Dörr M, Hölzel D, Schubert-Fritschle G, Engel J, Schlesinger-Raab A. Changes in prognostic and therapeutic parameters in prostate cancer from an epidemiological view over 20 years. Oncology Reseach and Treatment 2015; 38(1-2): 8-14. doi: 10.1159/000371717.

 

5.4.2016 proLékaře.cz


Zpět

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-05-19]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.