ISSN 1804-6371
 
 

Nízká hladina vitamínu D jako prediktor agresivního karcinomu prostaty

Nízká hladina vitamínu D v krvi může signalizovat agresivní karcinom prostaty. Tvrdí to alespoň autoři studie, která byla právě publikována v odborném časopise Journal of Clinical Oncology [1].


Tento závěr považují autoři studie za důležitý, neboť může být vodítkem pro onkology, kteří u daného pacienta s karcinomem prostaty zvolili aktivní sledování, nikoli radikální chirurgický zákrok.

„Deficit vitamínu D lze považovat za jakýsi biomarker, který může predikovat agresivní karcinom prostaty,“ upozornil dr. Adam Murphy, hlavní autor studie, který vyučuje urologii na Feinbergově lékařské fakultě Severozápadní univerzity (Northwestern University Feinberg School of Medicine) v Chicagu a zároveň pracuje jako urolog v tamní nemocnici Northwestern Medicine. „Muži s tmavou pletí, s nízkým příjmem vitamínu D nebo s nízkou expozicí slunečnímu svitu by měli podstoupit vyšetření krve na deficit vitamínu D, pokud je u nich diagnostikována zvýšená hladina PSA nebo karcinom prostaty. Případný nedostatek vitamínu D by pak měl být korigován doplňky stravy.“

Dosavadní studie poukazující na vzájemnou souvislost nízké hladiny vitamínu D s agresivním karcinomem prostaty byly založeny na testech krevních vzorků, které byly odebrány až před léčbou zhoubného nádoru. Nová studie dokumentuje bližší korelaci, neboť hladina vitamínu D byla hodnocena několik měsíců předtím, než byl nádor v průběhu radikální prostatektomie (Pozn. 1) vizuálně identifikován jako agresivní.

Vzájemný vztah mezi hladinou vitamínu D a výskytem karcinomu prostaty může do jisté míry vysvětlovat disproporci tohoto onemocnění u různých etnických skupin, zvláště pak u Afroameričanů. Předchozí studie dr. Murphyho a jeho výzkumného týmu [2] ukázala, že Afroameričané žijící v oblastech s nízkou intenzitou slunečního svitu mají až 1,5krát vyšší riziko deficitu vitamínu D než běloši.

„Vitamín D však slouží i jako biomarker pro vyhodnocení zdravotního stavu kostí i agresivity jiných onemocnění, proto by si měli všichni muži hlídat jeho hladinu v krvi,“ upozornil dr. Murphy. „Snažit se udržet si normální hladinu vitamínu D v krvi lze považovat rozumné preventivní opatření v rámci péče o své vlastní zdraví.“

Agresivní karcinom prostaty se vyznačuje migrací rakovinných buněk mimo oblast prostaty a vysokým Gleasonovým skóre. Nízké Gleasonovo skóre znamená, že nádorová tkáň se podobá normální tkáni prostaty a má menší pravděpodobnost šíření do okolí. Naopak vysoké Gleasonovo skóre znamená, že nádorová tkáň je velmi odlišná od normální tkáně a že má vysokou pravděpodobnost šíření do okolních tkání.

Studie byla prováděna v rámci většího, dosud probíhajícího výzkumu 1 760 mužů z oblasti Chicaga, která se zaměřuje na vzájemnou souvislost mezi hladinou vitamínu D v krvi a karcinomem prostaty. Do studie bylo zahrnuto 190 mužů v průměrném věku 64 let, kteří v letech 2009–2014 podstoupili radikální prostatektomii.

Agresivní karcinom prostaty byl potvrzen u 87 mužů ze studované skupiny. U mužů s agresivním karcinomem prostaty střední hodnota sérové koncentrace vitamínu D činila 22,7 ng/ml, což je významně méně než normální hodnota (30 ng/ml). Průměrná hodnota sérové koncentrace vitamínu D v Chicagu v zimních měsících je přitom asi 25 ng/ml, jak poznamenal dr. Murphy.

„Většina lidí v Chicagu by měla zejména v zimním období užívat doplňky stravy s obsahem vitamínu D,“ upozornil dr. Murphy. „Je velmi obtížné udržet si normální hladinu vitamínu D, pokud pracujete každý den v kanceláři, zvláště pak během dlouhé zimy, která je pro Chicago charakteristická. Národní akademie medicíny (Pozn. 2) obecně doporučuje příjem 600 MJ vitamínu D denně, ale dr. Murphy by konkrétně obyvatelům Chicaga doporučil zvýšit tento příjem na 1000–2000 MJ vitamínu D denně (Pozn. 3 a 4).

Poznámky překladatele

  1. Radikální prostatektomie je operační výkon, při kterém je odstraněna celá prostata.
  2. Americká Národní akademie medicíny (National Academy of Medicine, http://nam.edu) je americká nezisková nevládní organizace, která se snaží poskytovat objektivní informace a rady týkající se zdraví, a to jak politickým činitelům, tak pracovníkům ve zdravotnictví, ale zejména laické veřejnosti.
  3. Mezinárodní jednotka (MJ) v případě vitamínu D má stejný účinek jako 0,025 μg cholekalciferol/ergokalciferolu.
  4. Deficit vitamínu D v populaci se zdaleka netýká jen oblasti Chicaga. Doporučená denní dávka vitamínu D se dostává do popředí zájmu ve všech vyspělých zemích. Více se můžete dočíst např. v článku Vitamin D opět středem zájmu vědců i lékařů (zdravi.e15.cz, 25. 7. 2011).

Reference

  1. Nyame YA, Murphy AB, et al. Associations between serum vitamin D and adverse pathology in men undergoing radical prostatectomy. Journal of Clinical Oncology 2016. doi: 10.1200/JCO.2015.65.1463
  2. Murphy AB, Kelley B, et al. Predictors of serum vitamin D levels in African American and European American men in Chicago. American Journal of Men's Health 2012. doi: 10.1177/1557988312437240

1.3.2016 Tisková zpráva Severozápadní univerzity (Northwestern University)


Zpět

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-05-19]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.