ISSN 1804-6371
 
 

Prevalence incidentálních karcinomů prostaty − systematický přehled pitevních studií

Screening karcinomu prostaty může detekovat neprogresivní případy onemocnění, což vede ke stigmatizaci pacienta nadbytečnou léčbou. Výsledky systematického přehledu pitevních studií [1] totiž potvrzují vysoký výskyt incidentálního karcinomu prostaty u starších mužů, kteří zemřeli v důsledku jiných příčin.


Karcinom prostaty je jednou z nejčastějších příčin úmrtí mužů ve vyspělých zemích. Část odborné veřejnosti tak naléhá na využití specifického prostatického antigenu (PSA) pro screening zhoubného onemocnění prostaty. Biochemický screening hladiny PSA v séru je nyní v mnoha zemích běžnou metodou, a to navzdory varováním některých zdravotnických autorit, že možný přínos může být převýšen riziky spojenými s nadbytečnou diagnostikou a léčbou.

Celý komentář na webu prolekare.cz

Reference

  1. Bell KJ, Del Mar C, et al. Prevalence of incidental prostate cancer: a systematic review of autopsy studies. International Journal of Cancer 2015. doi: 10.1002/ijc.29538.

 

6.3.2016 proLékaře.cz


Zpět

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-05-19]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.