ISSN 1804-6371
 
 

Axitinib v léčbě pokročilého karcinomu ledviny

Karcinom ledviny se v mnoha ohledech velmi specifickým onemocněním, který se od ostatních zhoubných nádorů liší zejména svým biologickým chováním. V terapii karcinomu ledviny jsou nejsou účinné cytotoxické látky, radioterapie, hormonální léčba ani léčba cytokiny. Slibné výsledky však již v roce 2011 přinesla klinická studie AXIS [1], jejíž závěry potvrdila i nedávná přehledová studie [2].


3D model molekuly axitinibu (zdroj: Wikimedia Commons)Důležitým rysem karcinomu ledviny je vysoká tvorba vaskulárního endoteliálního růstového faktoru (VEGF). Důsledkem je bohatá vaskularizace nádorové tkáně a tvorba metastáz v poměrně neobvyklých lokalizacích (např. prs nebo štítná žláza). V systémové léčbě karcinomu ledviny proto hraje klíčovou roli cílená léčba.

Axitinib je selektivní tyrozinkinázový inhibitor druhé generace, který blokuje receptory VEGFR1, VEGFR2 a VEGFR3 již při nízkých (subnanomolárních) koncentracích. Relativní účinnost axitinibu je 50–450krát vyšší než účinnost inhibitorů VEGF první generace.

Klinická studie AXIS je multicentrická randomizovaná studie fáze III, která srovnává účinek axitinibu a sorafenibu ve druhé linii léčby pacientů s pokročilým karcinomem ledviny. Studie je registrována na ClinicalTrials.gov pod číslem NCT00678392. Do studie bylo zařazeno 723 pacientů z 22 zemí, kteří byli náhodně přiřazeni k léčbě se sorafenibem (n=362) nebo k léčbě s axitinibem (n=361). Výsledky z roku 2011 [1] poukázaly na signifikantní přínos léčby axitinibem v podobě prodloužení přežití bez známek progrese a stala se podkladem pro zařazení axitinibu jako nové terapeutické možnosti do druhé linie léčby pokročilého karcinomu ledviny.

Přehledová studie z roku 2015 [2] se zabývala klinickou účinností a tolerabilitou axitinibu u pacientů s pokročilým karcinomem ledviny (mRCC), kteří před nasazením axitinibu již prodělali první linii léčby. Závěrem studie bylo, že axitinib představuje významnou léčebnou možnost u předléčených pacientů s pokročilým karcinomem ledviny.

Reference

  1. Rini BI, Escudier B, et al. Comparative effectiveness of axitinib versus sorafenib in advanced renal cell carcinoma (AXIS): a randomised phase 3 trial. Lancet 2011; 378(9807): 1931-1939. doi: 10.1016/S0140-6736(11)61613-9.
  2. Keating GM. Axitinib: a review in advanced renal cell carcinoma. Drugs 2015;75(16):1903-13. doi: 10.1007/s40265-015-0483-x.

 

2.3.2016 IBA MU


Zpět

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-05-19]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.