ISSN 1804-6371
 
 

Léčba kostních komplikací pokročilého karcinomu prostaty

Pokročilé stadium karcinomu prostaty je spojeno s kostními komplikacemi. Tyto komplikace do značné míry ovlivňují kvalitu života pacientů, zhoršují jejich přežívání a jsou velmi bolestivé. Jejich terapii shrnuje přehledový článek amerických a kanadských autorů publikovaný v prestižním časopisu Nature Reviews Clinical Oncology [1].


ilustrační obrázek: Wikimedia CommonsOsteoblastické metastázy mají ve skiagramu charakteristický denzní vzhled, ve skutečnosti však představují oblast, kde jsou vysoce aktivované osteoblasty i osteoklasty, a jsou značně křehké.

Celý komentář na webu prolekare.cz

Reference

  1. Gartrell BA, Saad F. Managing bone metastases and reducing skeletal related events in prostate cancer. Nature Reviews Clinical Oncology 2014; 11(6): 335-345. doi: 10.1038/nrclinonc.2014.70.

 

18.1.2016 proLékaře.cz


Zpět

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-05-19]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.