ISSN 1804-6371
 
 

Možnosti antiresorpční terapie u metastatického karcinomu prostaty

Rakovina prostaty je nejčastějším nádorovým onemocněním mužů a je druhou nejčastější příčinou úmrtí souvisejících s onkologickými chorobami u mužů. Kostní metastázy jsou velmi častou součástí pokročilého onemocnění. Léčba antiresorpčními léčivy – bisfosfonáty a denosumabem – prokázala pozitivní efekt ve smyslu snížení rizik komplikací spojených s kostním zdravím a také preventivní efekt proti léčbou indukované ztrátě kostní hmoty.


Kostní metastázy vedou k řadě komplikací a mají mnoho nežádoucích následků zahrnujících bolest (často velmi intenzivní) a sníženou kvalitu života nemocných. Další nežádoucí vliv na kostní zdraví má také léčba cílená na nádor prostaty, zejména antiandrogenní terapie.

Celý komentář na webu prolekare.cz

Reference

  1. Iranikhah M, Stricker S, Freeman MK. Future of bisphosphonates and denosumab for men with advanced prostate cancer. Journal of Cancer Management and Research 2014; 6: 217-224. doi: 10.2147/CMAR.S40151.

 

7.1.2016 proLékaře.cz


Zpět

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-05-19]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.