ISSN 1804-6371
 
 

Karcinomu prostaty přibývá, čtvrtina se zjistí pozdě

Karcinom prostaty zjistí lékaři ročně u téměř 7 000 mužů, zemře na ni 1 500. Čtvrtina onemocnění se zjistí pozdě, což souvisí s tím, že informovanost mužů o tomto zhoubném onemocnění je malá, řekl novinářům ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Pozitivní podle něj naopak je, že počty vyléčených rostou. V Česku nyní žije 48 000 mužů, kteří rakovinu prostaty měli nebo mají.


V roce 2016 bude zjištěn karcinom prostaty u 7 700 pacientů, v Česku bude žít 63 400 mužů, kteří rakovinu mají nebo se vyléčili, v roce 2030 se počty žijících odhadují na 79 900. "Počty nových pacientů rostou exponenciálně a obávám se, že v dalším období dojde k dalším nárůstům, protože populace stárne," poznamenal statistik.

Celý článek na webu Medical Tribune

Obr. 1: Incidence a mortalita ZN prostaty (C61) v letech 1997–2013.
Zdroj dat: NOR [2]
Obr. 2: Prevalence ZN prostaty (C61) v letech 1990–2013.
Zdroj dat: NOR [2]

10.12.2015 ČTK, IBA MU


Zpět

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-06-21]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.