ISSN 1804-6371
 
 

Nový test na karcinom prostaty je mnohem spolehlivější než PSA, tvrdí švédská studie

Studie ze švédského Karolinska Institutet prokázala, že nový test na karcinom prostaty dokáže detekovat agresivní karcinom spolehlivěji než PSA. Nový test, který byl vyzkoušen u 58 818 mužů, jednak odhalí agresivní karcinom prostaty v časnějším stadiu, jednak vykazuje nižší podíl falešně pozitivních výsledků a zbytečně provedených biopsií. Výsledky studie byly právě publikovány v odborném časopise The Lancet Oncology [1].


Karcinom prostaty je druhým nejčastěji se vyskytujícím zhoubným nádorem u mužů v celosvětovém měřítku: jen v roce 2012 bylo na celém světě diagnostikováno více než 1,2 mil. nových případů. Počet mužů diagnostikovaných s tímto onemocněním se každoročně zvyšuje a odhaduje se, že do 20 let bude karcinom prostaty každodočně odhalen u více než 2 milionů mužů na celém světě. V současné době se k diagnostice karcinomu prostaty používá test na prostatický specifický antigen (PSA), ale tento postup je již řadu let považován za kontroverzní.

„PSA nedokáže rozlišit mezi agresivním a benigním nádorem,“ vysvětlil prof. Henrik Grönberg, který se na Karolinska Institutet zabývá epidemiologií zhoubných nádorů. „V současné době i muži, kteří nemají zhoubný nádor prostaty nebo mají takovou formu nádoru, která nevyžaduje léčbu, musí podstoupit zbytečnou, bolestivou a v některých případech i nebezpečnou léčbu. Kromě toho PSA nedokáže odhalit velkou část agresivních nádorů. Proto jsme se rozhodli vyvinout přesnější test, který by časem mohl nahradit PSA,“ objasnil prof. Grönberg.

Nově navržený test, označovaný jako STHLM3, je krevní test analyzující kombinaci šesti proteinových markerů, více než 200 genetických markerů a klinických údajů (věk, rodinná anamnéza a výsledky předchozích biopsií prostaty). Test vyvinuli výzkumníci z Karolinska Institutet ve spolupráci s firmou Thermo Fisher Scientific, která poskytla vybavení pro analýzu proteinových a genetických markerů v rámci této rozsáhlé klinické studie.

Do studie, která probíhala v letech 2012–2014, bylo zařazeno celkem 58 818 mužů ze Stockholmu ve věku 50–69 let. U všech účastníků studie byl proveden jak STHLM3 test, tak PSA test; jejich výsledky byly následně porovnány. Bylo zjištěno, že STHLM3 test dokázal počet biopsií snížit o 30 %, aniž by byla ohrožena bezpečnost pacienta. Kromě toho STHLM3 test dokázal identifikovat agresivní nádory u mužů s nízkou hladinou PSA (1–3 ng/ml), tedy u těch, jejichž nádory nedokážou současné vyšetřovací metody detekovat.

„Jsou to skutečně slibné výsledky. Pokud by se nám podařilo zavést do klinické praxe spolehlivější způsob testu na karcinom prostaty, dokázali bychom nejen uchránit řadu pacientů před zbytečnými zákroky, ale také ušetřit finanční prostředky zdravotnickému systému,“ zdůraznil prof. Grönberg. „Nový STHLM3 test bude ve Švédsku k dispozici od března 2016 a plánujeme začít jeho validaci v dalších zemích a u jiných etnických skupin,“ doplnil ještě prof. Grönberg.

Reference

  1. Grönberg H, Adolfsson J, Aly M, et al. Prostate cancer screening in men aged 50-69 years (STHLM3): a prospective population-based diagnostic study. The Lancet Oncology 2015. doi: 10.1016/S1470-2045(15)00361-7.

10.11.2015 Tisková zpráva Karolinska Institutet


Zpět

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-06-21]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.