ISSN 1804-6371
 
 

Validace nových verzí nástrojů pro výpočet rizika karcinomu prostaty přinesla méně optimistické výsledky

Nezávislá externí validace dvou nových verzí nástrojů pro výpočet rizika karcinomu prostaty (ERSPC 3/4 + DRE a PCPT-RC 2.0) u současné kohorty evropských pacientů ukázala méně slibné výsledky než původní práce. Horších výsledků bylo dosaženo zejména z hlediska predikce rizika jakéhokoliv karcinomu prostaty. Přesnější byl odhad rizika u high-grade karcinomu prostaty, zejména při použití ERSPC-RC.


Nezávislá validace [1] byla provedena na blíže nespecifikovaném evropském pracovišti terciární zdravotní péče. Retrospektivně byli zařazeni všichni pacienti, kteří v období let 2004–2012 podstoupili transrektální biopsii prostaty (n = 1996). U každého z mužů byla pomocí nových verzí ERSPC-RC (verze 3/4 zahrnující digitální vyšetření per rectum) a PCPT-RC (verze 2.0) vypočtena pravděpodobnost záchytu karcinomu prostaty a prognosticky signifikantního karcinomu prostaty (high-grade, Gleasonovo skóre ≥ 7). Tato pravděpodobnost byla porovnána s výsledky biopsie.

Celý komentář na webu prolekare.cz

Reference

  1. Poyet C, Nieboer D, Bhindi B et al. Prostate cancer risk prediction using the novel versions of the European Randomised Study for Screening of Prostate Cancer (ERSPC) and Prostate Cancer Prevention Trial (PCPT) risk calculators: independent validation and comparison in a contemporary European cohort. BJU International 2015. doi: 10.1111/bju.13314. [Epub ahead of print]
  2. The Prostate Cancer Risk Calculators – including the ‘future risk’ calculator (in cooperation with the European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer)
  3. Thompson IM, Ankerst DP, Chi C et al. Assessing prostate cancer risk: results from the Prostate Cancer Prevention Trial. Journal of the National Cancer Institute 2006; 98(8):529–534. doi: 10.1093/jnci/djj131.
  4. Individualized Risk Assessment of Prostate Cancer (PCPT-RC), University of Texas Health Science Center San Antonio.

 

2.12.2015 proLékaře.cz


Zpět

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2024. [cit. 2024-04-21]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.