ISSN 1804-6371
 
 

Má konzumace olejnatých ryb vliv na riziko rakoviny prostaty?

Podle organizace Cancer Research UK je třeba dalšího výzkumu k pátrání po skutečných vlivech konzumace olejnatých ryb na riziko vzniku rakoviny prostaty u mužů. To je reakce na tvrzení amerických vědců, že může poskytovat ochranu před agresivní formou této nemoci.


Podle výzkumné zprávy publikované v časopise Clinical Cancer Research mohou omega-3 mastné kyseliny chránit proti pokročilé rakovině prostaty, dokonce i když má muž vadný gen, který znamená vyšší riziko.

Vědci z kalifornské univerzity, San Fransisco, pro svou studii získali 466 mužů s agresivní formou rakoviny prostaty a 476 mužů bez tohoto onemocnění. Účastníci poskytli informace o tom, v jaké míře konzumují olejnaté ryby, a byl u nich proveden test genu COX-2, který se podílí na vzniku nemoci. Některé varianty tohoto genu představují vyšší riziko rakoviny prostaty.

„Vztahy mezi stravou a rizikem rakoviny jsou komplexní. Abychom si byli jisti, že konzumace většího množství olejnatých ryb snižuje riziko rakoviny prostaty, je třeba rozsáhlejších studií.“ Dr Joanna Owens, manažerka vědeckých informací, Cancer Research UK

Vědci zjistili, že muži, kteří uváděli vysokou konzumaci omega-3 mastných kyselin, měli nižší pravděpodobnost vzniku rakoviny prostaty než ti, kteří je přijímali v menším množství. Muži, kteří měli „rizikovou“ variantu genu COX-2 a zároveň měli nízký příjem těchto látek, měli pětkrát vyšší riziko vzniku rakoviny prostaty. Nicméně muži s rizikovým genem a vysokým příjmem omega-3 mastných kyselin měli normální úroveň rizika.

Autoři studie věří, že je to předběžný důkaz toho, že omega-3 mastné kyseliny mohou chránit před nádory prostaty, přestože k potvrzení této skutečnosti je třeba dalšího výzkumu.

Dr. John White, profesor epidemiologie a biostatistiky na Kalifornské univerzitě, k tomu říká: „Předchozí výzkum ukázal ochranu proti rakovině prostaty, ale toto je jedna z prvních studií, která ukazuje ochranu před pokročilou rakovinou prostaty a interakci s genem COX-2.“

Nicméně podle Cancer Research UK je třeba brát tato zjištění s opatrností, přičemž poukazují na to, že studie zkoumala pouze jeden bod v čase místo sledování mužů po dobu několika let. Manažerka vědeckých informací, Dr. Joanna Owens, řekla: „Je dobře známo, že kombinace některých složek středomořské kuchyně může snižovat riziko rakoviny – a to zahrnuje i konzumaci velkého množství ryb. Ale vztahy mezi stravou a rizikem rakoviny jsou komplexní a abychom si mohli být jisti, že konzumace většího množství olejnatých ryb snižuje riziko rakoviny prostaty, je třeba rozsáhlejších studií.“

27.3.2009 Cancer Research UK


Zpět