ISSN 1804-6371
 
 

Predikce počtu pacientů pro rok 2018

Na webu Uroweb.cz byly zveřejněny odhady počtu pacientů s uronkologickými diagnózami, kteří budou léčeni v roce 2018.


Odhady počtu onkologických pacientů poskytuje každý rok Česká onkologická společnost ČLE JEP ve spolupráci s Institutem biostatistiky a analýz MU, a to na základě dostupných populačních dat (Národní onkologický registr, demografická data ČSÚ) a expertních odhadů.

Podrobné informace o počtech pacientů a metodice jsou k dispozici u jednotlivých diagnóz:

29.3.2018


Zpět