ISSN 1804-6371
 
 

Vítejte na portálu Uroweb.cz


Projekt Uroweb.cz je webový portál určený všem, kteří se zabývají nebo zajímají o urologické malignity. Jeho cílem je prezentace strategických dat a významu české urologie v léčbě urologických malignit, stejně jako hodnotná a využitelná elektronizace platných diagnostických a léčebných postupů a zavedení funkční regionální prezentace urologických pracovišť.
Vedle podrobných informací o epidemiologii, diagnostice a léčbě jednotlivých onemocnění vám nabízíme i interaktivni softwarové nástroje pro analýzu a vizualizaci epidemiologických dat. Díky nim máte ihned k dispozici epidemiologické analýzy zhoubných urologických onemocnění na regionální a národní úrovni, stejně jako jejich srovnání s mezinárodními daty. Interaktivní softwarové nástroje obsahují i knihovny chemoterapeutických režimů.
V obecněji orientovaných sekcích naleznete informace o datových zdrojích a registrech, z nichž data pro veškeré analýzy vycházejí, stejně jako např. seznam urologických pracovišť v ČR a odkazy na aktuální projekty zabývající se jednotlivými urologickými malignitami.


Novinky a zajímavosti

Kouření tabákových výrobků a mortalita na karcinom prostaty
8.6.2016 proLékaře.cz | Další informace...

Ve Spojených státech amerických došlo v poslední době k poklesu mortality na karcinom prostaty. Současně s tímto jevem došlo k poklesu prevalence kouření tabákových výrobků. Prezentovaná studie [1] se tak zabývala právě možnou souvislostí mezi kouřením a mortalitou na karcinom prostaty.

Vztah metabolického syndromu a karcinomu prostaty
1.5.2016 proLékaře.cz | Další informace...

Metabolický syndrom je spojen se zvýšeným výskytem karcinomu prostaty. Mimo jiné je asociován s častějším výskytem pokročilé dediferenciace tkáně, tedy s častějším zastoupením high-grade nádorů. Kanadská klinická studie [1] hodnotila, zda je metabolický syndrom spojen také s celkově nepříznivě hodnoceným finálním patologickým nálezem a s rizikem celkové rekurence nemoci u mužů, kteří podstoupili radikální prostatektomii.

Změny v prognostických a terapeutických parametrech karcinomu prostaty v letech 1990−2010
5.4.2016 proLékaře.cz | Další informace...

Karcinom prostaty je onemocnění s celosvětově rostoucím počtem nově zachycených případů. Podle statistických údajů je nejčastějším nádorovým onemocněním mužů v rozvinutých zemích a po karcinomu plic druhou nejčastější příčinou úmrtí z onkologických důvodů. Analýza německých lékařů [1] zhodnotila změny v prognostických a terapeutických parametrech karcinomu prostaty v letech 1990−2010.

Predikce počtu pacientů pro rok 2016
30.3.2016 Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity (IBA MU) | Další informace...

Na webu Uroweb.cz byly zveřejněny odhady počtu pacientů s uronkologickými diagnózami, kteří budou léčeni v roce 2016.

Prevalence incidentálních karcinomů prostaty − systematický přehled pitevních studií
6.3.2016 proLékaře.cz | Další informace...

Screening karcinomu prostaty může detekovat neprogresivní případy onemocnění, což vede ke stigmatizaci pacienta nadbytečnou léčbou. Výsledky systematického přehledu pitevních studií [1] totiž potvrzují vysoký výskyt incidentálního karcinomu prostaty u starších mužů, kteří zemřeli v důsledku jiných příčin.

Axitinib v léčbě pokročilého karcinomu ledviny
2.3.2016 IBA MU | Další informace...

Karcinom ledviny se v mnoha ohledech velmi specifickým onemocněním, který se od ostatních zhoubných nádorů liší zejména svým biologickým chováním. V terapii karcinomu ledviny jsou nejsou účinné cytotoxické látky, radioterapie, hormonální léčba ani léčba cytokiny. Slibné výsledky však již v roce 2011 přinesla klinická studie AXIS [1], jejíž závěry potvrdila i nedávná přehledová studie [2].

Nízká hladina vitamínu D jako prediktor agresivního karcinomu prostaty
1.3.2016 Tisková zpráva Severozápadní univerzity (Northwestern University) | Další informace...

Nízká hladina vitamínu D v krvi může signalizovat agresivní karcinom prostaty. Tvrdí to alespoň autoři studie, která byla právě publikována v odborném časopise Journal of Clinical Oncology [1].

Archiv