ISSN 1804-6371
 
 

Vítejte na portálu Uroweb.cz


Projekt Uroweb.cz je webový portál určený všem, kteří se zabývají nebo zajímají o urologické malignity. Jeho cílem je prezentace strategických dat a významu české urologie v léčbě urologických malignit, stejně jako hodnotná a využitelná elektronizace platných diagnostických a léčebných postupů a zavedení funkční regionální prezentace urologických pracovišť.
Vedle podrobných informací o epidemiologii, diagnostice a léčbě jednotlivých onemocnění vám nabízíme i interaktivni softwarové nástroje pro analýzu a vizualizaci epidemiologických dat. Díky nim máte ihned k dispozici epidemiologické analýzy zhoubných urologických onemocnění na regionální a národní úrovni, stejně jako jejich srovnání s mezinárodními daty. Interaktivní softwarové nástroje obsahují i knihovny chemoterapeutických režimů.
V obecněji orientovaných sekcích naleznete informace o datových zdrojích a registrech, z nichž data pro veškeré analýzy vycházejí, stejně jako např. seznam urologických pracovišť v ČR a odkazy na aktuální projekty zabývající se jednotlivými urologickými malignitami.


Novinky a zajímavosti

Zvyšuje karcinom prostaty riziko kolorektálního karcinomu?
8.12.2016 proLékaře.cz | Další informace...

Každý šestý pacient s karcinomem prostaty má podle dostupných údajů další primární malignitu. Mezi různými druhy těchto malignit má zvláštní klinický význam kolorektální karcinom, protože jeho riziko může být zvýšeno léčbou karcinomu prostaty.

Léčba karcinomu prostaty může znamenat běh i na desetiletí
3.11.2016 proLékaře.cz | Další informace...

Moderní medicína se dostala do fáze, kdy mohou být některá i pokročilá nádorová onemocnění považována za chronické stavy. Příkladem je karcinom prostaty. Pacienti s ním mohou přežívat řádově roky a nezřídka umírají ze zcela nesouvisejících příčin.

Dialog Jessenius upozorňuje na edukační film pro onkologické pacienty
27.9.2016 novinky.cz | Další informace...

Jedním z hlavních témat letošního Urologického týdne jsou nádory močového měchýře. V souvislosti s tím připomíná obecně prospěšná společnost Dialog Jessenius potřebu informovat pacienty a jejich příbuzné o průběhu a možnostech léčby. Praktickým pomocníkem může být edukační film určený zejména pro mužské pacienty.

Vliv kouření na výskyt sekundárních nádorů močového měchýře u pacientů s nádory prostaty léčených radioterapií
5.9.2016 proLékaře.cz | Další informace...

Radioterapie karcinomu prostaty zvyšuje riziko sekundárních malignit v ozařované oblasti, a to především riziko urotelového karcinomu. Také kouření je obecně známým rizikovým faktorem nádorů močového traktu. Japonští autoři se pokusili zjistit, zda se tyto rizikové faktory mohou potencovat.

Lepší stratifikace rizika při diagnóze primárního karcinomu prostaty
13.8.2016 PLoS Medicine | Další informace...

V klinické studii autorského týmu Gnanapragasam et al. byly analyzovány klinické a patologické údaje více než 10 tisíc mužů s karcinomem prostaty. Cílem bylo otestovat výkonnost nového způsobu stratifikace rizika karcinomu prostaty, přičemž stratifikace zahrnovala 5 kategorií. Tato nová stratifikace se ukázala jako přesnější v prognóze úmrtí v souvislosti s karcinomem prostaty oproti současnému systému se 3 kategoriemi.

Hypofrakcionace: testováno, prokázáno
9.8.2016 proLékaře.cz | Další informace...

V časopisu Lancet Oncology byly publikovány dvě velké randomizované studie na téma karcinom prostaty a hypofrakcionace, tedy radioterapie prováděné v menším počtu frakcí o vyšší dávce. Přinášíme vám zajímavý komentář, který k těmto studiím publikoval W. Robert Lee z americké Dukeovy univerzity.

U nízké hodnoty PSA stačí kontrola jednou za pět let
1.8.2016 Zdroj: www.tribune.cz | Další informace...

Pacienti s nízkým rizikem vzniku karcinomu prostaty mohou být vyšetřeni v intervalu pěti let, míní američtí lékaři. Podle nich to je racionálnější, než screening každého muže každý rok již od věku 50 let do doby, než buď dostane ca prostaty, nebo zemře na něco jiného.

Archiv