ISSN 1804-6371
 
 

Vítejte na portálu Uroweb.cz


Projekt Uroweb.cz je webový portál určený všem, kteří se zabývají nebo zajímají o urologické malignity. Jeho cílem je prezentace strategických dat a významu české urologie v léčbě urologických malignit, stejně jako hodnotná a využitelná elektronizace platných diagnostických a léčebných postupů a zavedení funkční regionální prezentace urologických pracovišť.
Vedle podrobných informací o epidemiologii, diagnostice a léčbě jednotlivých onemocnění vám nabízíme i interaktivni softwarové nástroje pro analýzu a vizualizaci epidemiologických dat. Díky nim máte ihned k dispozici epidemiologické analýzy zhoubných urologických onemocnění na regionální a národní úrovni, stejně jako jejich srovnání s mezinárodními daty. Interaktivní softwarové nástroje obsahují i knihovny chemoterapeutických režimů.
V obecněji orientovaných sekcích naleznete informace o datových zdrojích a registrech, z nichž data pro veškeré analýzy vycházejí, stejně jako např. seznam urologických pracovišť v ČR a odkazy na aktuální projekty zabývající se jednotlivými urologickými malignitami.


Novinky a zajímavosti

Změny v prognostických a terapeutických parametrech karcinomu prostaty v letech 1990−2010
5.4.2016 proLékaře.cz | Další informace...

Karcinom prostaty je onemocnění s celosvětově rostoucím počtem nově zachycených případů. Podle statistických údajů je nejčastějším nádorovým onemocněním mužů v rozvinutých zemích a po karcinomu plic druhou nejčastější příčinou úmrtí z onkologických důvodů. Analýza německých lékařů zhodnotila změny v prognostických a terapeutických parametrech karcinomu prostaty v letech 1990−2010.

Prevalence incidentálních karcinomů prostaty − systematický přehled pitevních studií
6.3.2016 proLékaře.cz | Další informace...

Screening karcinomu prostaty může detekovat neprogresivní případy onemocnění, což vede ke stigmatizaci pacienta nadbytečnou léčbou. Výsledky systematického přehledu pitevních studií [1] totiž potvrzují vysoký výskyt incidentálního karcinomu prostaty u starších mužů, kteří zemřeli v důsledku jiných příčin.

Axitinib v léčbě pokročilého karcinomu ledviny
2.3.2016 IBA MU | Další informace...

Karcinom ledviny se v mnoha ohledech velmi specifickým onemocněním, který se od ostatních zhoubných nádorů liší zejména svým biologickým chováním. V terapii karcinomu ledviny jsou nejsou účinné cytotoxické látky, radioterapie, hormonální léčba ani léčba cytokiny. Slibné výsledky však již v roce 2011 přinesla klinická studie AXIS [1], jejíž závěry potvrdila i nedávná přehledová studie [2].

Nízká hladina vitamínu D jako prediktor agresivního karcinomu prostaty
1.3.2016 Tisková zpráva Severozápadní univerzity (Northwestern University) | Další informace...

Nízká hladina vitamínu D v krvi může signalizovat agresivní karcinom prostaty. Tvrdí to alespoň autoři studie, která byla právě publikována v odborném časopise Journal of Clinical Oncology [1].

Pro-neuropeptid Y jako prognostický biomarker agresivního karcinomu prostaty?
7.2.2016 LabMedica.com | Další informace...

Nadměrná exprese pro-neuropeptidu Y (pro-NPY) by se mohla stát prognostickým biomarkerem agresivního karcinomu prostaty. Tvrdí to alespoň autoři studie, která byla právě publikována v odborném časopise European Urology [1].

Léčba kostních komplikací pokročilého karcinomu prostaty
18.1.2016 proLékaře.cz | Další informace...

Pokročilé stadium karcinomu prostaty je spojeno s kostními komplikacemi. Tyto komplikace do značné míry ovlivňují kvalitu života pacientů, zhoršují jejich přežívání a jsou velmi bolestivé. Jejich terapii shrnuje přehledový článek amerických a kanadských autorů publikovaný v prestižním časopisu Nature Reviews Clinical Oncology [1].

Možnosti antiresorpční terapie u metastatického karcinomu prostaty
7.1.2016 proLékaře.cz | Další informace...

Rakovina prostaty je nejčastějším nádorovým onemocněním mužů a je druhou nejčastější příčinou úmrtí souvisejících s onkologickými chorobami u mužů. Kostní metastázy jsou velmi častou součástí pokročilého onemocnění. Léčba antiresorpčními léčivy – bisfosfonáty a denosumabem – prokázala pozitivní efekt ve smyslu snížení rizik komplikací spojených s kostním zdravím a také preventivní efekt proti léčbou indukované ztrátě kostní hmoty.

Karcinomu prostaty přibývá, čtvrtina se zjistí pozdě
10.12.2015 ČTK, IBA MU | Další informace...

Karcinom prostaty zjistí lékaři ročně u téměř 7 000 mužů, zemře na ni 1 500. Čtvrtina onemocnění se zjistí pozdě, což souvisí s tím, že informovanost mužů o tomto zhoubném onemocnění je malá, řekl novinářům ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Pozitivní podle něj naopak je, že počty vyléčených rostou. V Česku nyní žije 48 000 mužů, kteří rakovinu prostaty měli nebo mají.

Validace nových verzí nástrojů pro výpočet rizika karcinomu prostaty přinesla méně optimistické výsledky
2.12.2015 proLékaře.cz | Další informace...

Nezávislá externí validace dvou nových verzí nástrojů pro výpočet rizika karcinomu prostaty (ERSPC 3/4 + DRE a PCPT-RC 2.0) u současné kohorty evropských pacientů ukázala méně slibné výsledky než původní práce. Horších výsledků bylo dosaženo zejména z hlediska predikce rizika jakéhokoliv karcinomu prostaty. Přesnější byl odhad rizika u high-grade karcinomu prostaty, zejména při použití ERSPC-RC.

Archiv