ISSN 1804-6371
 
 

Léčba a prevence kostních komplikací u pacientů s pokročilým karcinomem prostaty

Udržení kostního zdraví představuje u pacientů s karcinomem prostaty (PC) terapeutickou výzvu, protože u tohoto onemocnění je vysoké riziko vzniku kostních metastáz a v důsledku hormonální terapie dochází i k poklesu kostní minerální denzity (BMD). Konkrétní doporučení pro léčbu těchto pacientů jsou ale stále předmětem diskuzí.


ilustrační obrázek: Wikimedia CommonsU pacientů s pokročilým PC, kteří trpí úbytkem kostní hmoty kvůli hormonální léčbě, jsou antiresorpční léky účinné ve zlepšení BMD a snížení rizika fraktur. U pacientů s kostními metastázami pak kyselina zolendronová i denosumab oddalují vznik kostních komplikací v kastračně-rezistentním stadiu onemocnění. Účinek antiresorpční léčby u hormonálně senzitivního PC je omezený. U pacientů s pokročilým PC jsou vznik kostních komplikací schopné dále oddálit nové protinádorové léky jako abirateron, enzalutamid a Radium-223. Poslední studie neprokázaly přínos kyseliny zolendronové v prevenci vzniku kostních metastáz, zatímco denosumab oddálil vznik kostních metastáz o medián 4,1 měsíce.

Celý komentář na webu prolekare.cz

Reference

  1. Todenhöfer T., Stenzl A., Hofbauer L. C., Rachner T. D. Targeting bone metabolism in patients with advanced prostate cancer: current options and controversies. International Journal of Endocrinology 2015; 2015: 838202. doi: 10.1155/2015/838202.

 

31.5.2015 proLékaře.cz


Zpět

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2023. [cit. 2023-06-07]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.