ISSN 1804-6371
 
 

Přípravek DCVAC/PCa vstupuje do III. fáze klinického testování

DCVAC/PCa je aktivní buněčná imunoterapie určená pro pacienty s karcinomem prostaty. V květnu 2014 byla zahájena mezinárodní studie VIABLE, která má za cíl prověřit účinnost této léčby na souboru přibližně 1170 pacientů ve 20 zemích.


V moderní historii je to poprvé, kdy se do takovéto fáze klinického vývoje zapojila společnost z České republiky (SOTIO). VIABLE je randomizovaná, dvojitě zaslepená, multricentrická studie fáze III s paralelními skupinami pacientů, určená k vyhodnocení účinnosti a bezpečnosti přípravku DCVAC/PCa jako doplňkové terapie ke standardní léčbě chemoterapií v první linii u mužů s metastazující kastračně-rezistentní formou karcinomu prostaty (mCRPC). Primárním cílem klinické studie VIABLE je určit celkové přežití mCRPC pacientů léčených prostředkem DCVAC/PCa oproti těm, kterým bylo podáváno placebo společně se standardní chemoterapií.

Principem léčby je výroba vakcíny z dendritických buněk, které jsou inkubovány společně s nádorovými buňkami a po aplikaci do těla pacienta slouží jako spouštěč imunitní odpovědi proti nádorovým buňkám. Jedná se o metodu vhodnou zejména u méně pokročilých nádorových onemocnění nebo po radikálním chirurgickém výkonu.

22.5.2014 Zdroj: tisková zpráva společnosti SOTIO, iDnes.cz


Zpět