ISSN 1804-6371
 
 

Predikce počtu pacientů se zhoubnými nádory prostaty pro období 2011–2015

V sekci pro nádory prostaty byla publikována zpráva vypracovaná Institutem biostatistiky a analýz MU a odborným týmem České onkologické společnosti ČLS JEP, která poskytuje detailní predikce počtu pacientů s tímto onemocněním v periodě 2011–2015.


5.12.2013


Zpět

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2023. [cit. 2023-01-28]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.