ISSN 1804-6371
 
 

Nový marker pro detekci karcinomu prostaty

Sarcosin je schopen odlišit pomalu rostoucí, indolentní tumory od agresivních forem


Skupina výzkumníků v čele s dr. Arunem Sreekumarem z Michiganské univerzity publikovala v únorovém čísle časopisu Nature objev nového nadějného biomarkeru pro diagnostiku karcinomu prostaty, aminokyseliny sarcosin. Vzhledem k velké pozornosti, kterou tento objev přinesl, přednesl dr. Chris Beecher, další člen výzkumného týmu, výsledky práce i na 24. výročním kongresu Evropské urologické asociace ve Stockholmu.

Výzkumníci se soustředili na sledování více než 1 000 různých metabolitů v tkáňových vzorcích, v krvi i v moči pacientů s karcinomem prostaty v pokročilém i časném stadiu a u mužů s benigním onemocněním prostaty. Z deseti substancí, jejichž koncentrace byla výrazně zvýšena u pacientů s karcinomem prostaty, se následně pozornost zaměřila na sarcosin, N-methylový derivát aminokyseliny glycinu.

V současnosti je standardním markerem pro diagnostiku a sledování karcinomu prostaty PSA. „Problém PSA spočívá v tom, že dává vysoké procento falešně pozitivních výsledků,“ uvedl v prohlášení dr. Sreekumar a doplnil: „Navíc není schopen odlišit agresivní tumory s velkým metastatickým potenciálem od pomalu rostoucích indolentních forem, kde lze vystačit např. pouze s pozorným sledováním.“ Z těchto důvodů je nutné ověřit diagnózu invazivní biopsií prostaty. Ani v případě bioptického vyšetření však nemusí být zcela jasné, jde-li o agresivní či indolentní tumor. Sarcosin je výrazně zvýšen právě u agresivních karcinomů prostaty, čímž má velký potenciál v rozlišení obou výše zmíněných forem, a tak se podílí na stanovení léčebného postupu. Další výhodou je možnost jeho detekce v moči, což je pro pacienty pohodlnější než krevní odběry na stanovení PSA. Velice zajímavé je i zjištění, že sarcosin ovlivňuje maligní potenciál nádorových buněk. „V pokusu na myším modelu vedla suprese enzymu katalyzujícího přeměnu glycinu na sarcosin k významné redukci invazivity a metastatického potenciálu neoplastických buněk karcinomu prostaty,“ vysvětlil dr. Beecher. V opačném případě, jsou-li normální prostatické buňky v laboratorních podmínkách vystaveny působení sarcosinu, získávají nádorové charakteristiky.

Sarcosin se tak v blízké budoucnosti může stát nejen specifickým biomarkerem schopným odlišit vysoce agresivní formy karcinomu prostaty od pomalu rostoucích, indolentních nádorů, ale stává se i možným cílem pro terapeutický zásah.

16.4.2009 Medical Tribune 11/2009


Zpět