ISSN 1804-6371
 
 

Výskyt nádorových onemocnění u různých etnik – rakovina prostaty se vymyká obecným trendům

Organizace Cancer Research UK a National Cancer Intelligence Network zveřejnily zprávu o rozdílech ve výskytu rakoviny v různých etnicích britské populace. Analýza vycházela z dat z různých onkologických registrů a dalších zdrojů za období 2002-2006 a přinesla zajímavé informace i z hlediska urologických malignit.


Obecně lze konstatovat, že riziko vzniku rakoviny je u mužů i žen tmavé pleti a Asiatů ve srovnání s bílou populací výrazně nižší. Této statistice se ovšem vymykají např. zhoubné nádory prostaty, jejichž incidence byla u mužů tmavé pleti 2,5x vyšší než u bělochů a 5x vyšší než u Asiatů. Naopak nádory ledvin a močového měchýře kopírovaly celkový trend a jejich incidence byla u bílé populace u obou pohlaví a všech věkových skupin 1,5-3x vyšší než u ostatních etnik. Nejnižší incidence uroonkologických onemocnění byla ve všech případech zjištěna u asijské populace. Jedinou výjimkou byly nádory močového měchýře u mužů, kde byla zaznamenána mírně vyšší incidence u mužů tmavé pleti oproti Asiatům.

Rozdíly v rámci etnik i pohlaví jsou odborníky přičítány jak genetickým předpokladům, tak i odlišnému životnímu stylu. V každém případě tyto údaje umožní směřovat preventivní péči a informace primárně tam, kde je riziko daného typu nádorového onemocnění nejvyšší.

Podrobné informace naleznete ve zprávě Cancer Incidence and Survival By Major Ethnic Group, England, 2002-2006, která je k dispozici na webových stránkách NCIN.

30.6.2009 Zdroj: Cancer Research UK, National Cancer Intelligence Network


Zpět