ISSN 1804-6371
 
 

Rozložení tělesného tuku souvisí se zvýšeným rizikem vzniku karcinomu prostaty

Větší množství tuku v oblasti břicha a stehen souvisí se zvýšeným rizikem vzniku agresivního karcinomu prostaty. K takovému závěru dospěli autoři vůbec první prospektivní studie, která se zabývala vzájemnou souvislostí mezi rozložením tělesného tuku a rizikem vzniku karcinomu prostaty. Výsledky byly publikovány v odborném časopise Cancer [1].


Již dřívější studie prokázaly, že obezita souvisí se zvýšeným rizikem pokročilého karcinomu prostaty a s horší prognózou poté, co je onemocnění u pacienta diagnostikováno. Někteří autoři navíc poukazovali na to, že významným faktorem může být i specifické rozložení tuku v těle daného člověka.

Dr. Barbra Dickermanová, která působí na Harvard T.H. Chan School of Public Health, se společně se svými kolegy rozhodla najít důkazy, které by výše uvedené tvrzení potvrdily či vyvrátily. Tým výzkumníků proto u 1 832 Islanďanů, kteří byli sledováni dalších až 13 let, pomocí počítačové tomografie analyzoval rozložení tělesného tuku, hodnotil riziko vzniku karcinomu prostaty a také riziko úmrtí na tento zhoubný nádor.

V průběhu studie byl karcinom prostaty diagnostikován u 172 účastníků, 31 jich na toto onemocnění zemřelo. Bylo zjištěno, že s rizikem pokročilého a fatálního karcinomu prostaty souvisí hromadění tělesného tuku v některých oblastech těla – konkrétně v oblasti břicha (tj. uvnitř břicha, kde tzv. viscerální tuk obklopuje orgány) a v oblasti stehen, tedy těsně pod kůží. Se zvýšeným rizikem pokročilého a fatálního karcinomu prostaty byl podle této studie spojen i vysoký index tělesné hmotnosti (BMI) a velký obvod pasu.

Jakou roli hraje rozložení tělesného tuku ve vzniku a progresi karcinomu prostaty? A jak mohou změny v rozložení tělesného tuku v průběhu času ovlivnit zdraví pacienta? Na tyto otázky by měly odpovědět navazující studie. „Dokážeme-li porozumět tomu, proč některé typy rozložení tělesného tuku souvisejí se zvýšeným rizikem klinicky významného karcinomu prostaty, možná nám to časem pomůže pochopit mechanismy, kterými obezita souvisí se vznikem agresivních zhoubných nádorů, a následně budeme moci ohroženým mužům doporučit vhodné intervenční strategie,“ upřesnila dr. Dickermanová.

Autoři úvodníku k této studii poznamenali, že riziko vzniku karcinomu prostaty lze omezit takovou úpravou životního stylu, která povede ke snížení množství tuku v těle (tzn. zejména úpravou stravy a zvýšením tělesné aktivity) [2].

Reference

  1. Dickerman BA, Torfadottir JE, et al. Body fat distribution on computed tomography imaging and prostate cancer risk and mortality in the AGES-Reykjavik study. Cancer 2019; 125(16): 2877–2885. doi: 10.1002/cncr.32167
  2. Shirazipour CH, Freedland SJ. Obesity, visceral adiposity, and prostate cancer: What is the role of lifestyle interventions? Cancer 2019; 125(16): 2730–2731. doi: 10.1002/cncr.32165

10.6.2019 Tisková zpráva nakladatelství Wiley


Zpět

 
 

Mužík J., Dušek L., Babjuk M., Kubásek M., Fínek J., Petruželka L. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2022. [cit. 2022-01-29]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371. Verze 1.6d.