ISSN 1804-6371
 
 
 
 

Přehled uroonkologických malignit - Epidemiologie a populační data ČR

Epidemiologie ostatních urologických malignit

 

Hlavními diagnózami mezi zhoubnými novotvary urogenitálního systému jsou nádory prostaty (C61), varlete (C62), ledviny mimo pánvičku (C64) a močového měchýře (C67). Ostatní nádory mužských pohlavních orgánů (pyj – C60, jiné části – C63) a močového ústrojí (ledvinná pánvička – C65, močovod – C66, jiné části – C68) jsou ve srovnání s výše uvedenými diagnózami mnohem méně četné a spíše raritní. Přehled jejich incidence, mortality a prevalence je uveden v tabulkách 1, 2 a na obrázku 1.

 

Obrázek 1. Trend vývoje incidence a mortality vybraných nádorů urogenitálního systému

Další analýzy:

Epidemiologie ostatních urologických malignit Incidence zhoubných novotvarů a postavení urologických malignit Vývoj incidence zhoubných novotvarů a postavení urologických malignit Věk při diagnóze zhoubných novotvarů a postavení urologických malignit Prevalence zhoubných novotvarů a postavení urologických malignit

 

Tabulka 1. Přehled epidemiologie zhoubných nádorů urogenitálního systému

Mužské pohlavní orgány

Incidence
(2011–2015)

Mortalita
(2011–2015)

Prevalence
(k 31. 12. 2015)

Počet novotvarů ročně

Počet na
100 000 mužů

Počet zemřelých ročně

Úmrtí na
100 000 mužů

Počet pacientů

Počet na
100 000 mužů

ZN pyje (C60)

105

2,04

31

0,60

822

15,87

ZN předstojné žlázy – prostaty (C61)

6 959

134,73

1 558

30,17

53 769

1037,96

ZN varlete (C62)

482

9,34

44

0,86

9 983

192,71

ZN jiných a neurčených mužských pohlavních orgánů (C63)

11

0,22

4

0,07

126

2,43

 

Tabulka 2. Přehled epidemiologie zhoubných nádorů urogenitálního systému

Močové ústrojí

Pohlaví

Incidence
(2011–2015)

Mortalita
(2011–2015)

Prevalence
(k 31. 12. 2015)

Počet novotvarů ročně

Počet na
100 000 osob

Počet zemřelých ročně

Úmrtí na
100 000 osob

Počet pacientů

Počet na
100 000 osob

ZN ledviny mimo pánvičku (C64)

muži

1 983

38,39

716

13,87

14 953

288,65

ženy

1 114

20,82

426

7,96

9 432

175,88

celkem

3 097

29,45

1 142

10,86

24 385

231,29

ZN ledvinné pánvičky (C65)

muži

105

2,03

44

0,86

606

11,70

ženy

80

1,50

38

0,71

458

8,54

celkem

185

1,76

82

0,78

1 064

10,09

ZN močovodu – ureteru (C66)

muži

51

1,00

15

0,29

279

5,39

ženy

33

0,61

11

0,21

177

3,30

celkem

84

0,80

26

0,25

456

4,33

ZN močového měchýře – vesicae urinariae (C67)

muži

1 619

31,35

623

12,07

13 259

255,95

ženy

571

10,67

246

4,59

5 100

95,10

celkem

2 190

20,82

869

8,26

18 359

174,14

ZN jiných a neurčených močových orgánů (C68)

muži

13

0,25

7

0,14

97

1,87

ženy

4

0,07

4

0,07

49

0,91

celkem

17

0,16

11

0,10

146

1,38

Skoková změna incidence a mortality ZN jiných a neurčených močových orgánů (C68) je způsobena změnou v používání Mezinárodní klasifikace nemocí při kódování diagnóz v Národním onkologickém registru. Do roku 1993 byla používána MKN9 (a MKN-O-1), od roku 1994 je používána MKN10 (a MKN-O-2)

 

Zdroj dat: ÚZIS ČR